Logo: Ocenianie w szkole...

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie zapraszają nauczycieli szkół podstawowych I i II etapu edukacyjnego na seminarium

Ocenianie w szkole – jak wprowadzać zmiany?

 

Termin: 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) w godz. 14:30 – 16:30 (rejestracja uczestników od 14:00)

Miejsce: Starostwo Powiatu Mikołowskiego, Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4, sala sesyjna

 

PROGRAM SEMINARIUM

14:30 – 15:00

Co nauczyciel powinien wiedzieć o przepisach prawnych w obszarze oceniania?
Obowiązki i autonomia nauczyciela w tym zakresie

Ewa Fiedziukiewicz
nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

15:00 – 15:45

Istota oceniania w szkole
Wokół oceniania kształtującego – fakty i mity

Sabina Furgoł
nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

15:45 – 16:30

Wdrażanie zmian w ocenianiu uczniów
Wymagane uwarunkowania środowiskowe

Anna Dzięgiel
nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

W przypadku dokonania rejestracji online system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w seminarium.

Kontakt w sprawie seminarium:

Sabina Furgoł
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Ewa Fiedziukiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 11 marca 2016
Zarchiwizowano 14 kwietnia 2016
Wróć