WSPMetis

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach organizuje w dniu 18 maja 2016 r. konferencję:

Dziecko w obliczu rozwodu i rekonstrukcji rodziny.

 

Wszyscy pragnęlibyśmy, aby nasi uczniowie wzrastali w pełnych i szczęśliwych rodzinach. Marzymy o rodzinach, w których wzajemne wsparcie rodziców pozwala na skuteczną i pełną zrozumienia współpracę na linii szkoła – dom. Niestety, otaczająca nas szkolna rzeczywistość daleka jest od takiej wizji. Liczba rozwodów, separacji i zakłóconych relacji między dotychczasowymi małżonkami stale rośnie i naszym "chlebem powszednim" staje się praca dydaktyczna, wychowawcza i terapeutyczna w takich właśnie warunkach. Coraz częściej zdarza nam się spotykać w pracy zawodowej dzieci, które mają za sobą nie tylko doświadczenie rozwodu rodziców, ale w jego konsekwencji również konieczność zaadaptowania się do zupełnie nowych warunków, w całkowicie nowej konstelacji rodzinnej. Codziennością wielu dzieci staje się życie w tzw. "rodzinie zrekonstruowanej" zwanej też "patchworkową", w której zarówno dzieci jak i sprawujący nad nimi opiekę dorośli, napotykają (zwłaszcza początkowo), wiele przeszkód i wyzwań, którym niełatwo jest sprostać.

 

Powstają zatem niezwykle ważne pytania:

  • jak skutecznie wspierać ucznia w obliczu kryzysu rodzinnego?
  • jak w takiej sytuacji maksymalnie pobudzić – tak w samym dziecku, jak i jego otoczeniu, możliwości odbudowania zachwianego poczucia bezpieczeństwa?
  • jak wpływać na to, aby w zmienionej konstelacji rodzinnej uczeń mógł w sposób satysfakcjonujący realizować potencjał swoich zdolności i rozwijać umiejętności życiowe?

Odpowiedzi na te pytania stanowią nie lada wyzwanie!

Jednakże próbę zmierzenia się z tymi zagadnieniami odważą się podjąć nasi znamienici prelegenci:

  • prof. Maria Beisert – prawnik, psycholog, seksuolog, pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, kierownik Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii; terapeuta prowadzący własną praktykę;
  • Aleksandra Skwara – psycholog, coach, terapeuta, prowadzący grupy wsparcia dla rodziców w kryzysie okołorozwodowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich oraz szkolenia i praktykę w zakresie mediacji rodzinnych.

 

Adresatami konferencji są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa śląskiego.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników ze złożonością mechanizmów psychologicznych oddziałujących na dziecko w sytuacji dekonstrukcji oraz rekonstrukcji rodziny oraz zwiększanie skuteczności działań nauczycieli wspierających dziecko w sytuacjach kryzysu rodzinnego związanego z rozwodem.

 

Miejsce: aula Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27, Katowice

 

Program konferencji:

14:30 – 14:45
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

14:45 – 16:15
Rozwód jako kryzys w życiu rodziny – perspektywa dorosłych i dzieci – prof. dr hab. Maria Beisert, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu

16:15 – 16:30
Przerwa

16:30 – 18:00
Praca z rodzicami w konflikcie okołorozwodowym i sytuacji rekonstrukcji rodziny – Aleksandra Skwara, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich, Firma Meditor

18:00 – 18:10
Podsumowanie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 16 maja 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail: /

Opublikowano 7 marca 2016
Zarchiwizowano 18 maja 2016
Wróć