Treści kształcenia:

Moduł I

Zasady metodyczne posługiwania się TI we wspomaganiu nauczania, wpływ na efektywność nauczania. Organizacja zajęć z komputerem.

Pakiety edukacyjne – sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym.

Zaawansowane wyszukiwanie i gromadzenie materiałów edukacyjnych z Internetu. Normy etyczne w korzystaniu ze źródeł informacji oraz w posługiwaniu się informacją.

Sposoby komunikacji poprzez sieć Internet – poczta elektroniczna, forum dyskusyjne itp.

Opracowanie scenariusza projektu edukacyjnego z uwzględnieniem sposobu jego wykorzystania w dydaktyce z wykorzystaniem edytora tekstu.

Moduł II

Tworzenie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy nabytych w I module kursu oraz programu do tworzenia prezentacji (np. PowerPoint).

Pozyskiwanie obiektów multimedialnych za pomocą takich urządzeń jak skaner, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa (zgromadzonych po I części kursu).

Obróbka obiektów multimedialnych (w tym optymalizacja ich parametrów).

Wzbogacenie projektu edukacyjnego w elementy multimedialne.

Moduł III

Kontynuacja procesu tworzenia projektu edukacyjnego z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy nabytych w I i II module kursu.

Tworzenie elementów opracowywanego projektu w formie witryny WWW.

Publikowanie witryn w sieci.

Prezentacja projektu edukacyjnego w formie witryny WWW.

Osiągnięcia:

Po zakończeniu kształcenia uczestnik kursu będzie przygotowany do:

 • projektowania, przygotowania i efektywnego prowadzenia zajęć wspomaganych technologia informacyjną oraz organizowania pracy uczniów z komputerem,
 • posługiwania się multimedialnym zestawem komputerowym, połączonym z siecią komputerową, w:
  • docieraniu do informacji,
  • porozumiewaniu się,
  • gromadzeniu, selekcjonowaniu i przetwarzaniu informacji, zgodne z obowiązującymi normami etycznymi oraz poszanowaniem praw autorskich,
 • posługiwania się multimedialnym zestawem komputerowym i jego urządzeniami peryferyjnymi komputera, takimi jak: drukarka, skaner, kamera i aparat cyfrowy oraz ich oprogramowaniem w: przygotowaniu multimedialnej prezentacji, opracowywaniu projektów edukacyjnych, publikacji, tworzenia i publikowania dokumentów w sieci Internet,
 • posługiwania się narzędziami sieciowymi w celu poszukiwania, selekcjonowania, gromadzenia i przetwarzania informacji,
 • komunikowania się z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 • stosowania zasad poprawnego tworzenia prezentacji multimedialnej,
 • opracowania i tworzenia poprawnych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem możliwości narzędzi informatycznych, a w szczególności: profesjonalnych programów prezentacyjnych, dokumentów HTML, programów edukacyjnych, urządzeń peryferyjnych (kamery i aparatu cyfrowego, skanera, drukarki).

Ponadto będzie:

 • znał normy etyczne w korzystaniu ze źródeł informacji oraz w posługiwaniu się informacją,
 • potrafił ocenić przydatność oraz wpływ wybranego oprogramowania edukacyjnego i zasobów informacji oraz usług dostępnych w sieci Internet na efektywność nauczania.

Zobacz także:

Opublikowano 18 września 2006
Zarchiwizowano 14 czerwca 2007
Wróć