Logo: Za szybą milczenia...

 

Logo: ROM-E Metis w KatowicachLogo: Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku

 

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na konferencję

"Za szybą milczenia." – dziecko i uczeń z mutyzmem wybiórczym
wyzwaniem w pracy nauczyciela

 

Konferencja będzie okazją do spotkania ze specjalistami, którzy od lat skutecznie pomagają dzieciom w pokonywaniu lęku przed mówieniem.

 

Adresatami konferencji są nauczyciele, pedagodzy, logopedzi, psycholodzy oraz wszyscy specjaliści zainteresowani tematem. Zapraszamy również rodziców dzieci z mutyzmem.

 

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem, z którym nauczyciele spotykają się coraz częściej. Wzbudza on wiele emocji, ale również motywuje do szukania pomocy u specjalistów. Nauczyciele chcą widzieć czy mają do czynienia z nieśmiałym dzieckiem czy problem dziecka jest głębszy. Chcą poznać mechanizm zaburzenia, ale również (a może przede wszystkim) jak mogą dziecku pomóc, do jakiego specjalisty odesłać.

Mutyzm powoduje również frustrację u specjalistów (zwłaszcza logopedów), do których trafiają dzieci i od których oczekuje się, że "nauczą dziecko mówić". Tym czasem w zaburzeniu tym nie chodzi o nauczenie dziecka mówienia, bo to ono potrafi, ale o przełamanie lęku, który blokuje mówienie. Właściwym więc wydaje się kompleksowe podejście do dziecka i współpraca różnych specjalistów w zespole. Tylko w ten sposób skuteczna okaże się terapia.

 

Termin: 11 marca 2016 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, Bytom

 

Program konferencji

15:00 – 16:30
Mutyzm wybiórczy – przebieg diagnozy i koncepcja terapii
Monika Andrzejewska, psycholog, psychoterapeuta

17:00 – 17:45
Systemowe spojrzenie i oddziaływania terapeutyczne w pracy z dzieckiem z mutyzmem
Anna Resler, psycholog, psychoterapeuta

18:00 – 19:00
Współpraca poradni z przedszkolem i szkołą w planowaniu oddziaływań terapeutycznych dla dziecka z mutyzmem
Anna Jeziorek, psycholog, terapeuta

 

O prelegentach

Zdjęcie: Monika Andrzejewska Monika Andrzejewska – psycholog, terapeuta, twórca CTM Centrum Terapii

Psycholog dzieci i młodzieży; terapeuta dzieci i młodzieży, twórczyni Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku oraz portalu mutyzm.pl. Umiejętności psychologiczne kształciła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uprawnienia do psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym zdobyła w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB w Warszawie. Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych psychoterapii dzieci i młodzieży. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w zakresie terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu selektywnego, depresji, oddziaływań psychologicznych na rzecz dzieci z zaburzeniami mowy. Jest autorką artykułów na temat mutyzmu selektywnego, nieśmiałości, zaburzeń lękowych, depresji. Zajmuje się szerzeniem świadomości społecznej na temat mutyzmu selektywnego w Polsce. Prowadzi szkolenia dla specjalistów oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym i dzieci nieśmiałych. Jest prelegentem podczas konferencji poświęconych zaburzeniom lękowym.

 

Zdjęcie: Anna ReslerAnna Resler – psycholog i psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Oddziale Dziennym przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, współpracuje m.in. z CTM, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany) oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. Od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu psychoterapii, komunikacji, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. Autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.

 

Zdjęcie: Anna JeziorekAnna Jeziorek – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją psychologii klinicznej, terapeuta dzieci i młodzieży, neuroterapeuta, trener profilaktyki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami, zdobyte w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła liczne szkolenia i kursy, między innymi z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie behawioralno-poznawczym, terapii motywacyjnej, terapii dzieci moczących się, dzieci krzywdzonych i wykorzystywanych seksualnie, a także coachingu w oświacie. Prowadzi w Krakowie terapię zaburzeń lękowych, dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami zachowania, dziećmi moczącymi się. Jako współpracownik CTM Centrum Terapii prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 55 zł

Termin płatności: 4 marca 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Barbara Cyl
tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 23 lutego 2016
Zarchiwizowano 11 marca 2016
Wróć