Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 15 – 17 czerwca 2016 r. organizujemy VII ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową dla poradni psychologiczno-pedagogicznych nt.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w systemie oświaty

 

Konferencja odbędzie się w Ustroniu w Hotelu Jaskółka, ul. Zdrojowa 10.

Konferencję adresujemy do dyrektorów i nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także do przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących poradnie.

Problematyka konferencji będzie obejmowała m.in.:

  • znowelizowane przepisy oświatowe w tym dotyczące pracy poradni,
  • wspomaganie przedszkoli szkół i placówek,
  • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne we współpracy ze służbą zdrowia,

a poza tym, co ważne będzie to okazja do naszego kolejnego spotkania, podzielenia się doświadczeniami i troskami w pracy.

Ramowy program

I dzień – 15 czerwca 2016 r.
9:30 – 11:00Czynne będzie biuro konferencji
11:00 – 11:15Otwarcie konferencji
11:15 – 12:45Obowiązki dyrektora poradni wynikające z KPA – wykład

Anna Król

12:45 – 14:00Skala ICF – diagnoza funkcjonalna – wykład

Karol Pawlak, Rada ds. Międzynarodowej Skali Niepełnosprawności i Zdrowia ICF

14:00 – 15:30Przerwa obiadowa
15:30 – 16:30Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w systemie edukacji – wykład

informacja o pracy Zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej

16:30 – 17:00Przerwa kawowa
17:00 – 18:00Panel dyskusyjny
18:30Kolacja
II dzień – 16 czerwca 2016 r.
8:00 – 9:00Śniadanie
9:30 – 11:30Warsztaty – I tura (3 grupy warsztatowe)
11:30 – 12:00Przerwa – kawa, herbata, ciasteczka
12:00 – 14:00Warsztaty – II tura (3 grupy warsztatowe)
14:00 – 15:30Obiad
15:30 – 17:30Warsztaty – III tura (3 grupy warsztatowe)
16:30 – 17:30Przerwa – kawa, herbata
17:30 – 18:30Panel dyskusyjny – podsumowanie warsztatów
20:00Kolacja
3 sesje warsztatowe: warsztaty będą uszczegółowieniem treści prezentowanych podczas wykładów w pierwszym dniu konferencji:
  1. Kwalifikacje pracowników, awans zawodowy nauczycieli, uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem, prowadzenie akt osobowych
  2. Praktyczne stosowanie ICF
  3. Praca poradni psychologiczno-pedagogicznej z rodziną małego dziecka niepełnosprawnego

Zapisy na warsztaty będą przyjmowane w dniu rozpoczęcia konferencji.

III dzień – 17 czerwca 2016 r.
8:00 – 9:00Śniadanie
9:00 – 10:00Noworodki chore i urodzone przedwcześnie – wykład

dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, pediatra, wojewódzki konsultant ds. neonatologii, Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

10:00 – 11:30Logopedyczne usprawnianie noworodków – wykład

Katarzyna Pietras, Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

11:30 – 12:00Przerwa kawowa
12:00 – 13:00Podsumowanie konferencji
13:30Obiad

 

Koszt udziału w konferencji to 540 zł, obejmuje:

  • opłatę konferencyjną,
  • koszt (2 noclegów w pokoju 2-osobowym),
  • koszt wyżywienia.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 540 zł

Termin płatności: 8 czerwca 2016 r.

 

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy konferencji:

Małgorzata Spendel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

oraz

Ewa Fiedziukiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Serdecznie Państwa zapraszamy

Opublikowano 18 lutego 2016
Zarchiwizowano 15 czerwca 2016
Wróć