Logo: Stowarzyszenie Fala Kulturyi

 

Zapraszamy Państwa na bezpłatny wykład

"Secesja i awangarda jako bunt przeciw tradycji akademizmu i realizmu".

 

Termin spotkania: środa 9 marca 2016 w godz. 14:00 – 17:00

Miejsce ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

 

Będzie to już trzecie spotkanie z cyklu Tajemnice sztuki współczesnej. Olga Kłosiewicz – doktor nauk humanistycznych, specjalistka w dziedzinie estetyki i filozofii sztuki przybliży nam tajniki akademizmu i realizmu, panujące w sztuce XVIII i pierwszej połowy XIX w. Czym były? Jakie były ich główne założenia? Jakie miały wady i słabości?

Odpowiadając na powyższe pytania, dojdziemy do powstania sztuki nowoczesnej, modern art, i zajmiemy się secesją oraz wielką awangardą – dwoma kierunkami, które dokonały przewrotu w pierwszej połowie XX w. Podziwiając piękno secesji, będziemy mówić o tym, czym jest dzieło totalne i odpowiemy sobie na pytanie, czy femme fatale, królująca w sztuce tego okresu, była kobietą wyzwoloną.

Prześledzimy, w jaki sposób odkrycia z zakresu psychoanalizy i zainteresowanie nieświadomością oraz emocjami przyczyniły się do ogromnej rewolucji – Wielkiej Awangardy, po której sztuka miała stać się tym, czym nie była nigdy wcześniej. Zobaczymy, w jaki sposób zmieniło się nie tylko myślenie o niej samej, ale też jej formy oraz wykorzystywane przez nią środki.

Podczas warsztatów "Między sztuką a kulturą popularną – wzajemne wpływy i inspiracje", analizując przykłady sztuk wizualnych, tworzone przez artystów z całego świata, porozmawiamy o tym, czym jest kultura masowa, jakimi środkami się posługuje, jaki jest jej stosunek do sztuki oraz czy i jak sztuka radzi sobie z konkurencją ze strony kultury popularnej.

 

Pamiętajmy, że podstawa programowa z 2008 r. wskazuje, że zadaniem nauczyciela przedmiotu Wiedza o kulturze jest:

  • wprowadzenie ucznia w problemy kultury współczesnej;
  • wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia umożliwiające analizę praktyk i wytworów kultury (w tym dzieł sztuki) w kontekście kultury, w której powstają.
  • rozwijanie u ucznia aktywnej postawy i motywowanie do różnych form udziału w kulturze;

 

W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego uczniowie kształceni zgodnie z tą podstawą programową. Przewidywała ona, że wśród zadań egzaminacyjnych znajdą się również takie, które będą sprawdzać umiejętności uczniów w zakresie wypowiadania się o wytworach kultury. Tym samym rośnie ranga przedmiotu Wiedza o kulturze. Proponowane Państwu spotkanie może dojść do skutku dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspierającego rozpowszechnianie wiedzy o współczesnych twórcach polskiej kultury i ich dziełach.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 lutego 2016
Zarchiwizowano 9 marca 2016
Wróć