Logo: Chronimy Dzieci

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 stycznia 2016 r. w Sosnowcu odbyła się inauguracyjna konferencja programu "Chronimy Dzieci – certyfikacja placówek oświatowych wdrażających rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą".

Program Chronimy Dzieci jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jest współpartnerem w realizacji tego programu na terenie województwa śląskiego.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 200 nauczycieli reprezentujących placówki zainteresowane włączeniem się w realizację tego programu. W dniu konferencji na platformie edukacyjnej fundacji zgłoszone były 143 szkoły i placówki z województwa śląskiego uczestniczące w programie.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest spełnienie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych. Pomocne we wdrażaniu standardów w życie będą szkolenia prowadzone przez współpracowników Fundacji "Dzieci Niczyje", a realizowane na terenie filii ROM-E Metis w Bytomiu, przy ul. Chorzowskiej 22.

 

Więcej informacji o programie: http://chronimydzieci.fdn.pl/

 

Koordynatorzy programu z ramienia ROM-E Metis w Katowicach:

Katarzyna Jaworska
Wioleta Baraniak

 

Opublikowano 8 lutego 2016
Zarchiwizowano 16 lutego 2016
Wróć