O dyscyplinie...

 

Szanowni Państwo,

W ostatnich latach prawie każda dyskusja na temat szkoły prowadzi do kwestii naruszania dyscypliny przez uczniów oraz umiejętności radzenia sobie przez nauczycieli w sytuacjach, kiedy doświadczają trudnych zachowań uczniowskich podczas lekcji. Nauczyciele najczęściej wskazują na słabą skuteczność powszechnie stosowanych metod i jednocześnie brak oferty innych rozwiązań wychowawczo-interwencyjnych, które mogą zastosować w przypadku niewłaściwych zachowań uczniów.

W związku z tym pragniemy zaprosić Państwa na cykl warsztatów:

O dyscyplinie -
czyli, jak połączyć skuteczność oddziaływań
z dobrą relacją z uczniami?

które odbędą się w filii ROM-E Metis w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22.

 

Tematyka i terminy spotkań

Termin

Tematyka / prowadzący

Kod szkolenia

2 marca 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

A co mi zrobisz? – kierowanie zachowaniem uczniów

Magdalena Wieczorek

3W/I

10 marca 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Wykorzystanie wybranych technik behawioralno-poznawczych do motywowania uczniów w rozwoju i zmian w zachowaniu

Magdalena Wieczorek

3W/II

6 kwietnia 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Dyscyplina w klasie, czyli o tzw. zachowaniach zapobiegawczych nauczycieli i wychowawców

Wioleta Baraniak

3W/III

13 kwietnia 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Kiedy za buntem stoi LĘK... – o pracy z trudnymi zachowaniami uczniów w oparciu książkę "Kod zachowania" (Jessica Minahan)

Wioleta Baraniak

3W/IV

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł za pojedyncze spotkanie

O udziale w warsztatach decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online – na wszystkie lub wybrane spotkania.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

z dopiskiem: 3W/I i/lub 3W/II i/lub 3W/III i/lub 3W/IV

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej. Jeśli faktura ma być wystawiona na szkołę, w tytule przelewu prosimy obok kodu szkolenia podać dane placówki z NIPem.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Magdalena Wieczorek
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Wioleta Baraniak
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153

Opublikowano 3 lutego 2016
Zarchiwizowano 13 kwietnia 2016
Wróć