Edukacja wczesnoszkolna dzieci

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. organizujemy wojewódzką konferencję poświęconą kształceniu dzieci przedszkolnych i w edukacji wczesnoszkolnej nt:

Kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne dzieci
Zadania dla nauczycieli i rodziców

 

Adresujemy ją do: przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących przedszkola, szkoły, poradnie, dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 

Uwaga! Zmiana miejsca konferencji.

Na konferencję zapraszamy Państwa do Filii ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

 

Program konferencji

8:00 – 9:00

Czynne będzie biuro konferencji

9:00 – 9:15

Otwarcie konferencji

9:15 – 10:00

Podstawy prawne wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego dzieci

Ewa Fiedziukiewicz, ROM-E Metis w Katowicach

10:00 – 10:30

Dlaczego dzieci w wieku 3 - 10 lat biegają i krzyczą?

Małgorzata Spendel, ROM-E Metis w Katowicach

10:30 – 11:15

Budowanie poczucia wartości u dzieci

Mirosława Bochner, ROM-E Metis w Katowicach

11:15 – 11:45

Przerwa (możliwość skorzystania z bufetu)

11:45 – 12:30

Metodyka kształcenia przedszkolnego – przegląd wybranych koncepcji pedagogicznych

Gabriela Niemiec, ROM-E Metis w Katowicach

12:30 – 13:15

Współpraca z rodzicami dzieci przedszkolnych oraz uczniów kl. I - III SP – pomoc i wsparcie w rozwiązaniu dylematów związanych z kształceniem i wychowaniem dziecka

Sylwia Tymińska, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu

13:15 – 13:30

Podsumowanie obrad, zakończenie konferencji

Uwagi:

Kontynuacją konferencji będą seminaria tematyczne dotyczące poszczególnych wystąpień.

Przewidujemy udział 150 osób. Konferencja jest nieodpłatna.
Jeśli wyraża Pani/Pan gotowość udziału w konferencji prosimy o rejestrację online do dnia 6 kwietnia 2016 r.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo podczas rejestracji w recepcji konferencji w dniu 11 kwietnia 2016 r.

Serdecznie zapraszamy

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konferencji:

Małgorzata Spendel
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Ewa Fiedziukiewicz
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 3 lutego 2016
Zmieniono 22 marca 2016
Zarchiwizowano 11 kwietnia 2016
Wróć