Jak wspomagać rozwój małego dziecka?

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2016 r. organizujemy V wojewódzką konferencję poświęconą wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci nt.:

Małe dziecko niepełnosprawne – kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie

 

Głównym celem konferencji jest przedstawienie kompleksowych rozwiązań w opiece i udzielaniu wsparcia w szczególności małym dzieciom niepełnosprawnym.

Uczestnicy konferencji zapoznani zostaną z najnowszą wiedzą naukową i działaniami praktycznymi związanymi z diagnostyką i usprawnianiem dzieci oraz wspieraniem ich rodzin.

Adresujemy ją do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz przedstawicieli instytucji pracujących z małym dzieckiem i/lub prowadzących wczesną interwencję dzieci.

 

Na konferencję zapraszamy Państwa do Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, ul. Ligonia 46.

Ramowy program konferencji

8:00 – 9:00

Czynne będzie biuro konferencji

9:00 – 9:15

Otwarcie konferencji

9:15 – 10:00

Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego

wykład dr Radosław Piotrowicz,
Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną APS w Warszawie

10:00 – 10:45

Opieka nad noworodkami chorymi i urodzonymi przedwcześnie

wykład dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, pediatra, neonatolog
Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

10:45 – 11:15

Podstawy prawne wwr

wykład Ewa Fiedziukiewicz, nauczyciel-konsultant,
Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ROME Metis w Katowicach

11:15 – 12:00

Stany napadowe u małych dzieci

wykład dr n. med. Beata Maria Kazek, pediatra, neurolog
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

12:00 – 12:30

Przerwa kawa, herbata

12:30 – 14:00

Organizacja kompleksowego wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego – przykłady dobrych praktyk

Kamila Wardeń, Aneta Kyzioł
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej

14:00 – 14:30

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie – rodzice dziecka niepełnosprawnego

14:30 – 15:00

Podsumowanie obrad, zakończenie konferencji

Uwagi:

Kontynuacją konferencji będą seminaria tematyczne dotyczące poszczególnych wystąpień – zapisy podczas konferencji.

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 30 zł

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 10 marca 2016 r.

 

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo podczas rejestracji w recepcji konferencji w dniu 14 marca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konferencji:

Małgorzata Spendel
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Ewa Fiedziukiewicz
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 3 lutego 2016
Zarchiwizowano 14 marca 2016
Wróć