Logo: Exlibris w dużym formacie

 

Zapraszamy na warsztaty Exlibris w dużym formacie – czyli od czytania do tworzenia.

 

Adresaci szkolenia: warsztaty są adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców, instruktorów w Domach Kultury, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy i studentów oraz wszystkich zainteresowanych twórczością plastyczną.

 

Termin: 10 marca 2016 r. w godz. 15:30 – 19:15

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Cel warsztatów:

 • możliwość wykorzystania techniki w całości lub części podczas zajęć z podopiecznymi lub jako twórczości własnej;
 • poprawa i rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej;
 • rozwijanie dbałości o estetykę i staranność wykonywania pracy;
 • rozbudzanie zainteresowania sztuką i rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia;
 • relaks i twórcze spędzanie wolnego czasu;
 • utrwalenie pozytywnej samooceny i rozwijanie współpracy w grupie;
 • zachęcanie do czytania przez tworzenie plastyczne.

Tematyka warsztatów:

 • exlibris – termin, przeznaczenie, zasady tworzenia;
 • podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia z materiałów nietypowych;
 • wskazanie na możliwości wyrazowe techniki;
 • użycie nietypowych narzędzi...
 • wykorzystanie kalki maszynowej w sposób niekonwencjonalny;
 • wykonanie kompozycji o charakterze graficznym, docelowo z jednej pracy powstaną trzy, w tym jedna barwna.

 

Czas trwania: 5 godzin lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Uczestnicy zabierają wykonane przez siebie kompozycje.

 

O prowadzącym:

Iwona Bogatko – nauczyciel dyplomowany – plastyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Zajmuje się oryginalnymi technikami plastycznymi (zaskakujące tworzywa, zaskakujące narzędzia, zaskakująco dobry efekt za zaskakująco niski nakład finansowy...), które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również ceramiką, jest zdania, że to fantastyczna dziedzina sztuki, którą można i trzeba wykorzystywać w pracy ze swoimi podopiecznymi oraz traktować, jako własną pasję.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 3 marca 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Iwona Bogatko

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 27 stycznia 2016
Zarchiwizowano 10 marca 2016
Wróć