Jak zmieniając nastawienie skuteczniej motywować uczniów?
Jak sprawić, żeby porażka zachęcała do wysiłków?
Jak zwiększać ilość połączeń neuronalnych a zatem i potencjał ucznia?

W oparciu o najnowsze doniesienia naukowe z obszaru neuroplastyczności, efektywnego motywowania i psychologii sukcesu, profesor Zimbardo stworzył kolejny zestaw narzędzi do pracy z młodzieżą w ramach Projektu Heroicznej Wyobraźni – Kształtowanie nastawienia rozwojowego.

 

Zapraszamy zatem na szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem certyfikatu Nauczyciela Bohaterskiej Wyobraźni w zakresie modułu II, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i otrzymanych materiałów HIP.

 

Szkolenie składa się z 3 warsztatowych spotkań, w sumie – 12 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • nastawienie statyczne vs rozwojowe i ich konsekwencje dla edukacji,
  • program rozwijania nastawienia rozwojowego uczniów,
  • strategie dokonywania zmiany – laboratorium kompetencji trenerskich nauczyciela.

 

Najbliższa edycja szkolenia odbędzie się w Bytomiu (filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, Bytom) – w dniach: 14, 21 i 28 kwietnia 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00.

Koszt szkolenia wynosi: 210 zł (cena zawiera koszt uzyskania certyfikatu dla uczestnika)

Dla osób, które ukończyły w Metisie I moduł HIP oferujemy zniżkę do kwoty 190 zł.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 210 zł / 190 zł *)

Termin płatności: 7 kwietnia 2016 r.

 

Prowadzący – certyfikowani trenerzy edukacji HIP:

Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

 

Profesor Zimbardo z trenerami HIP – Krystyną Szczęsną-Witkowską i Tomaszem Wojtasikiem

Opublikowano 23 lutego 2016
Zarchiwizowano 14 kwietnia 2016
Wróć