Logo: Ocenianie w szkole...

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych na seminarium

Ocenianie w szkole – jak wprowadzać zmiany?

 

Termin: 15 marca 2016 r. (wtorek) w godz. 14:30 – 16:30 (rejestracja uczestników od 14:00)

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, Katowice

 

PROGRAM SEMINARIUM

14:30 – 15:00

Co nauczyciel powinien wiedzieć o przepisach prawnych w obszarze oceniania?
Obowiązki i autonomia nauczyciela w tym zakresie

Ewa Fiedziukiewicz
nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

15:00 – 15:45

Istota oceniania w szkole
Wokół oceniania kształtującego – fakty i mity

Sabina Furgoł
nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

15:45 – 16:30

Wdrażanie zmian w ocenianiu uczniów
Wymagane uwarunkowania środowiskowe

Anna Dzięgiel
nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

W przypadku dokonania rejestracji online system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w seminarium.

Kontakt w sprawie seminarium:

Sabina Furgoł
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Ewa Fiedziukiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 14 stycznia 2016
Zarchiwizowano 15 marca 2016
Wróć