Logo: Chronimy Dzieci

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jako jeden z partnerów zaprasza w ramach programu "Chronimy Dzieci – ogólnopolski program certyfikacji placówek oświatowych realizujących politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem" na bezpłatne szkolenia.

Program ten jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła", a realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje.

 

Tematyką pierwszego szkolenia jest "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem" – 11 lutego (I grupa) i 12 lutego (II grupa) 2016 r. w godz. 9:00 – 16:00 w filii ROM-E Metis w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22.

Celem szkolenia jest zapoznanie ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.

 

Rekrutacja zakończona. Brak wolnych miejsc.

 

Koordynatorzy programu z ramienia ROM-E Metis w Katowicach:

Katarzyna Jaworska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Opublikowano 7 stycznia 2016
Zmieniono 26 stycznia 2016
Zarchiwizowano 12 lutego 2016
Wróć