Serdecznie zapraszamy na 2 częściowe szkolenie Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej, które odbędzie się w dniach 28 stycznia oraz 4 lutego 2016 r. w godz. 9:30 – 13:30 w głównej siedzibie ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Nie jest już zjawiskiem nowym fakt, iż współczesna rodzina zmienia swoje oblicze. Nierzadko przybiera formy dalekie od tradycyjnego o niej wyobrażenia, a dzieje się to nie tylko gdzieś daleko, ale również i wokół nas. Również osoby, które profesjonalnie zajmują się edukacją, wychowaniem i szeroko rozumiana pomocą psychologiczną, doświadczają tych zmian w swoim życiu osobistym. Niewątpliwie wszystkim nam coraz częściej zdarza się spotykać w pracy zawodowej dzieci, które mają za sobą nie tylko doświadczenie rozwodu rodziców, ale również w jego konsekwencji konieczność zaadaptowania się do zupełnie nowych warunków w całkowicie nowej konstelacji rodzinnej. Codziennością wielu dzieci staje się życie w tzw. "rodzinie zrekonstruowanej", zwanej też" patchworkową, w której zarówno dzieci, jak i sprawujący nad nimi opiekę dorośli napotykają (zwłaszcza początkowo), wiele przeszkód i wyzwań, którym niełatwo jest sprostać.

Proponowane szkolenie ma na celu przybliżenie jego uczestnikom różnych perspektyw członków rodziny zrekonstruowanej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka. Będzie można prześledzić proces dochodzenia do budowania coraz lepszych relacji wewnątrzrodzinnych poprzez zapoznanie się z charakterystycznymi etapy ich rozwoju. W programie szkolenia zawarte są też propozycje zwartego programu grupy wsparcia dla dzieci z rodzin zrekonstruowanych, którego elementy mogą być realizowane również w formule innej niż jednorodna grupa wsparcia. Element uzupełniający stanowić będzie przykład zastosowania technik negocjacyjnych w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wewnątrzrodzinnych.

Nadmieniając – ww. szkolenie stanowi dopełnienie szkolenia "Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców" również znajdującego się w naszej ofercie.

W uzupełnieniu treści szkolenia polecamy portal: www.wspolnedzieci.pl

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 21 stycznia 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator Beata Łęcka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 7 stycznia 2016
Zarchiwizowano 28 stycznia 2016
Wróć