Jak konstruować program wychowania i profilaktyki...

 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zaprasza na cykl spotkań warsztatowo-seminaryjnych: Jak konstruować program wychowania i profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego?, które odbywać się będą w Filii ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

 

Od 1 września szkoły i placówki zobowiązane są do realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii z 18 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na podniesienie skuteczności działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i szeroką współpracę środowiska szkolnego i pozaszkolnego. W ciągu sześciu miesięcy szkoły i placówki powinny dostosować program wychowawczy i program profilaktyki do przepisów, które weszły w życie 28 sierpnia 2015 r.

 

Dlatego pragniemy podczas spotkań z Państwem wypracować model działań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie narkomanii – zgodnie z założeniami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

W celu ujednolicenia systemu projektowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w szkołach, proponujemy Państwu prezentację modelu konstruowania szkolnego programu profilaktyki wg prof. Z. B. Gasia oraz modelu programu wychowawczego, który został opracowany wraz z doradcami medycznymi ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym Ośrodku.

 

Seminarium jest kierowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów, pracowników szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz tych, którzy zajmują się profilaktyką

 

Kod

Temat seminarium

Termin

9S/I

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego w pracy pedagoga i psychologa szkolnego

Prowadzenie: Grażyna Cybula

12 stycznia 2016 r.
w godz. 14:00 – 18:00

9S/II

Program wychowania i szkolny program profilaktyki – tworzenie i ewaluacja

Prowadzenie: Magdalena Wieczorek

19 stycznia 2016 r.
w godz. 14:00 – 18:00

9S/III

Jak planować działania wychowawcze i profilaktyczne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii z 18 sierpnia 2015 roku

Prowadzenie: Magdalena Wieczorek

25 stycznia 2016 r.
w godz. 14:00 – 18:00

9S/IV

Metoda interwencji profilaktyczno-wychowawczej

Prowadzenie: Aleksandra Kruszyńska

28 stycznia 2016 r.
w godz. 14:00 – 18:00

9S/V

Od czego zacząć? Czynniki chroniące i ryzyka – metodologia tworzenie narzędzi diagnostycznych

Prowadzanie: Sabina Furgoł

1 lutego 2016 r.
w godz. 14:00 – 18:00

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w seminariach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online – na wszystkie lub wybrane spotkania.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Magdalena Wieczorek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 4 grudnia 2015
Zarchiwizowano 1 lutego 2016
Wróć