Zapraszamy na warsztaty Zabawy wyciszające na każdą porę roku.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych.

Termin spotkania: 19 maja 2016 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Opis szkolenia

Ćwiczenia wyciszające i uspakajające pełnią bardzo ważną profilaktyczną rolę. Pozwalają one dziecku odnaleźć równowagę między aktywnością a wyciszeniem. Może ono wtedy wsłuchać i zagłębić się w siebie, zrozumieć co przeżywa. Dzięki takim ćwiczeniom ulegają poprawie wzajemne relacje między członkami grupy oraz wzrasta zaufanie do siebie samego. Zabawy tego typu można stosować na wszystkich etapach dnia aktywności dziecka w zależności od potrzeb. Stosowane na początku dnia poprawiają ogólne samopoczucie dzieci, pozwalają na odreagowanie napięć związanych z przyjściem do przedszkola czy szkoły, wzmacniają motywację do wysiłku umysłowego. Stosowane w części środkowej zajęć podnoszą aktywność umysłową i dają nową energię do pracy. Zaś, na koniec dnia zabawa wyciszająca sprawi, że dziecko zakończy pobyt w placówce w dobrym nastroju i chętnie do niej powróci nazajutrz.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać znaczenie zabaw wyciszających i uspakajających w kontaktach z dziećmi, zwłaszcza dziećmi nadpobudliwymi ruchowo,
  • poznać możliwości wykorzystania zabaw wyciszających do realizacji celów edukacyjnych na lekcji i zajęciach,
  • wzbogacić warsztat pracy o zabawy wyciszające na każdą porę roku, zabawy na koncentrację i cierpliwość.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • wie, że zabawy wyciszające można wykorzystać na zajęciach w przedszkolu i szkole, zwłaszcza dla dzieci nadruchliwych,
  • potrafi kreatywnie zastosować poznaną wiedzę podczas własnej aktywności na warsztatach,
  • zna różnego rodzaju zabawy wyciszające i uspakajające,
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy.

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godzin

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 12 maja 2016 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 7 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 19 maja 2016
Wróć