Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną.

Kurs skierowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego nie posiadających kwalifikacji do pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Celem kursu jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu.

Uczestnicy kursu zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach specjalnych młodzieżą z niepełnosprawnością.

 

Moduły:

  1. Pedagogika specjalna – 35 godz.
  2. Oligofrenopedagogika – 30 godz.
  3. Podstawy psychologiczne rewalidacji i resocjalizacji – 25 godz.
  4. Ortodydaktyka szkoły zawodowej – 45 godz.
  5. Warsztaty umiejętności interpersonalnych – 15 godz.

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, Bytom

Organizacja: w systemie weekendowym.

Termin: po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu, kierownik kursu ustali terminy spotkań, o których poinformuje telefonicznie.

Czas trwania: 150 godzin

Koszt całkowity: 1000 zł

 

Zainteresowane osoby udziałem w kursie prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu – Aleksandra Kruszyńska:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 15 września 2017
Wróć