Logo: Uczeń zagrożony wykluczeniem społecznym...

 

Zapraszamy na konferencję

Uczeń zagrożony wykluczeniem społecznym
na edukacyjnym i zawodowym rynku pracy.

 

Adresaci konferencji: nauczyciele szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Termin spotkania: 1 grudnia 2015 r. w godz. 9:30 – 15:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, Bytom

 

Opis konferencji

Tematyka wykluczenia społecznego jest coraz częstszym tematem rozmów nauczycieli, wychowawców, psychologów i doradców zawodowych szkół i placówek. Nowe zagrożenia cywilizacyjne, drapieżny rynek pracy, zmienność i nieprzewidywalność stają się wyzwaniami przed którymi stoją szczególnie nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, przygotowujących młodzież do wejścia na rynek pracy. Jak przeciwdziałać wykluczeniu? Jak wspierać dorosłych uczniów? Czy jest miejsce w szkolnictwie zawodowym na twórcze działania? To tylko niektóre z pytań, które postawimy podczas konferencji, mającej na celu:

  • ukazanie twórczych działań i wymianę doświadczeń;
  • dyskusję nad doskonaleniem szkolnego poradnictwa zawodowego;
  • ukazanie dobrych praktyk dotyczących pomocy młodym w usamodzielnieniu się poprzez: umożliwienie im zdobycia odpowiedniego wykształcenia, oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze przygotowanie do obecnych warunków na rynku pracy.

 

Program konferencji

9:00 – 9:30

Rejestracja uczestników

9:30 – 9:45

Powitanie uczestników

9:45 – 11.00

Problemy z wejściem na rynek pracy osób kończących edukację formalną

dr Magdalena Jelonek – adiunkt w katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

11.00 – 12:15

Realia rynku pracy (samozatrudnienie, pozyskiwanie funduszy)

Bogdan Wołowczyk – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach

12:15 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:15

Uczeń na rynku pracy – wsparcie edukacyjne i zawodowe

Arkadiusz Wawreczko – Instytut Przedsiębiorczości w Chorzowie

13:15 – 14:00

Przezwyciężyć zły los... Koncepcja resilience

Magdalena Wieczorek – ROM-E Metis w Katowicach

14:00 – 14:45

Umiejętności komunikacyjne

Ewa Kustwan-Mróz – ROM-E Metis w Katowicach

14:45 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy – dr inż. Sebastian Koczy, Aleksandra Kruszyńska

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 105
e-mail: ,

Opublikowano 30 października 2015
Zarchiwizowano 1 grudnia 2015
Wróć