Logo: Praktyk SFA

 

Praktyk SFA – kolejna szansa po dłuższej przerwie!!! Dla absolwentów kursów zaawansowanych Zmiana jest możliwa.

W odpowiedzi na wielokrotnie sygnalizowane zainteresowanie absolwentów kursów zaawansowanych w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach pt. Zmiana jest możliwa, mamy przyjemność poinformować, że wznawiamy w bieżącym roku szkolenie Praktyk SFA.

Kierując się maksymą "trening czyni mistrza" pragniemy wspólnie z Wami stworzyć sposobność do pogłębienia dotychczasowych umiejętności w zakresie stosowania SFA w kontaktach z uczniami i rodzicami.

 

Cykl szkoleniowy będzie obejmował 6 comiesięcznych spotkań. Planujemy przybliżenie następujących zagadnień:

  • praca z wykorzystaniem SFA w sytuacjach kryzysowych;
  • negocjowanie celów w pracy z diadami i rodzinami;
  • terapia a monitoring, diagnoza sygnałów bezpieczeństwa i zagrożenia;
  • zastosowanie "filtru zasobów" w różnych typach relacji "klient-terapeuta";
  • szczególne wyzwania w pracy z klientem niedobrowolnym;
  • praca z wykorzystaniem triady "potrzeby-cele-możliwości".

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszych spotkaniach jest propozycją, która zapewni Wam systematyczny wzrost kompetencji w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i tym samym przyczyni się do większej efektywności Waszych zawodowych przedsięwzięć.

 

Planowane terminy warsztatów:

16 listopada 2015 r. w godz. 15:00 – 18:00,
14 grudnia 2015 r. w godz. 15:00 – 18:00,
18 stycznia 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00,
8 lutego 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00,
7 marca 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00,
4 kwietnia 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 80 zł. Płatność obejmuje uczestnictwo w całym cyklu warsztatów

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 80 zł

Termin płatności: 9 listopada 2015 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy – konsultantki:

Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail: /

Opublikowano 16 października 2015
Zmieniono 28 października 2015
Zarchiwizowano 16 listopada 2015
Wróć