Zapraszamy na warsztaty Wykorzystanie zabaw integracyjnych na zajęciach matematycznych, przyrodniczych i językowych.

 

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, terapeutów zajęciowych.

Termin spotkania: 31 marca 2016 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Tradycja stosowania zabaw integracyjnych w pracy z grupą / klasą jest znana od dawna. Są one skutecznym środkiem wzmacniającym zainteresowania dzieci i uczniów. W pedagogice stosowano dotychczas zabawę jako metodę w pracy przede wszystkim z dziećmi młodszymi i młodzieżą, najczęściej w formach pozaszkolnych. Obecnie pedagodzy powołują się na psychologiczne uzasadnienia zabawy w rozwoju jednostki i grupy, a zwłaszcza na jej znaczenie w psychoterapii. Znajduje więc ona zwolenników także podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych. Posługuje się różnymi środkami, takimi jak: słowo pisane i mówione, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról, pantomima. Spełnia funkcję pomocniczą w procesie kształcenia i rozwoju.

 

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać problematykę zabaw integracyjnych i ich form do pracy w grupie i klasie;
  • poznać możliwości wykorzystania zabaw integracyjnych do realizacji celów edukacyjnych na lekcji i zajęciach;
  • wzbogacić warsztat pracy o różnego rodzaju zabawy do zajęć z aktywności umysłowej.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia. Uczestnik:
  • wie, jakie znaczenie ma zabawa, radość w życiu człowieka;
  • potrafi kreatywnie zastosować poznaną wiedzę podczas własnej aktywności na warsztatach;
  • zna różnego rodzaju zabawy integrujące grupę, i inne do wykorzystania w swojej pracy na zajęciach w przedszkolu i szkole;
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy.

 

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godz.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 24 marca 2016 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 24 lutego 2016
Zarchiwizowano 1 kwietnia 2016
Wróć