Zapraszamy na warsztaty Koło – zabawy matematyczno-konstrukcyjne.

 

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, terapeutów zajęciowych.

Termin spotkania: 7 czerwca 2016 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Zabawa konstrukcyjna jest to każda czynność zabawowa, w wyniku której powstaje określony wytwór. Wytwór taki może: zostać sporządzony z danego materiału rękami dziecka, np. budowla z klocków, z figur geometrycznych, z papieru, ludziki z plasteliny; zostać uformowany za pomocą odpowiednich narzędzi, np. babka z piasku z pomocą wiaderka i łopatki, rysunek – przy pomocy ołówka, kredek; dziecko może też konstruować wytwór w swojej wyobraźni, sporządzić go według modelu, wzoru. Do zabaw konstrukcyjnych zalicza się te czynności, w toku których dziecko świadomie i intencjonalnie zmierza do zrobienia i uzyskania jakiegoś wytworu i dostrzega rezultaty swojego działania.

 

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poszerzyć wiedzę na temat zabawy i jej wpływu na wszechstronny rozwój dziecka;
  • poznać znaczenie zabaw konstrukcyjnych w kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania oraz kształtowaniu pojęć matematycznych;
  • wzbogacić wiedzę i umiejętności dotyczące różnych technik plastyczno-konstrukcyjnych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia. Uczestnik:

  • zna zabawy konstrukcyjne, które można wykorzystać na zajęciach matematycznych;
  • wie, że zabawy konstrukcyjne służą oraz jako przygotowanie do nauki czytania i pisania;
  • potrafi wykonać prace z papieru różnymi technikami;
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy.

 

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godz.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 31 maja 2016 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 28 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 7 czerwca 2016
Wróć