Logo: Chronimy Dzieci

Logo: Fundacja Dzieci Niczyje Logo: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Fundacja Dzieci Niczyje dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje program Chronimy Dzieci – certyfikacja placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą, w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna
i przyjazna szkoła"
.

 

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

 

Liczymy na to, że na konferencji (zaplanowanej na 2016 r.) inaugurującej program w województwie śląskim będziemy mogli wręczyć pierwsze certyfikaty dla przedszkoli i szkół z województwa śląskiego!

 

Po konferencji rozpoczniemy także cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci, adresowanych do nauczycieli.

Dla placówek oświatowych przystępujących do programu Chronimy Dzieci, została przygotowana oferta edukacyjna w postaci konferencji, szkoleń dla nauczycieli, scenariuszy zajęć z dziećmi, materiałów e-learningowych. Wiele materiałów dotyczących profilaktyki krzywdzenia dzieci znajdą Państwo również na platformie edukacyjnej www.edukacja.fdn.pl

Wszystkie działania w ramach programu Chronimy Dzieci (konferencje, szkolenia, materiały edukacyjne) są dla odbiorców bezpłatne.

Już teraz zapraszamy placówki z województwa śląskiego do włączenia się do programu poprzez zarejestrowanie placówki w portalu www.chronimydzieci.pl, w którym placówka może założyć indywidualne konto.

Założenie konta na portalu umożliwi:

  • wykonanie diagnozy spełniania przez placówkę standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
  • dostęp do oferty edukacyjnej przygotowanej w ramach programu – szkoleń, scenariuszy zajęć, dokumentów pomocnych w realizacji standardów (m.in. podręcznika dla realizatorów),
  • możliwość wnioskowania o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci,
  • umieszczenie na mapie placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem lub posiadających certyfikaty Chronimy Dzieci.

Rejestracja w portalu to pierwszy krok, jaki placówka może wykonać, jeśli chce przystąpić do realizacji programu.

Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się! W razie pytań bardzo prosimy o kontakt e-mailowy na adres

Opublikowano 8 października 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć