Logo: Sztuka dla umysłów lingwistycznych...

 

Zapraszamy na warsztaty "Sztuka dla umysłów lingwistycznych" albo jak zajęcia plastyczne połączyć z nauką języków obcych? (na przykładzie j. niemieckiego).

 

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do nauczycieli plastyki, języków obcych, instruktorów placówek kulturalno-oświatowych i terapeutów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych lub językowych dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z twórczym połączeniem dwóch różnych dziedzin.

 

Termin spotkania: 18 listopada 2015 r. w godz. 15:00 – 18:45

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

 

Warsztat zapoznaje w części teoretycznej z wiadomościami z zakresu: wiedzy o środkach ekspresji plastycznej, technikach i twórcach oraz z działaniami łączącymi świat plastyki z światem nauki języka obcego w celu wspierania zdolności językowych poprzez zabawy plastyczne.

W części praktycznej tworzyć będziemy:

  • historyjkę obrazkową – a przy okazji utrwalać czasowniki słabe, mocne i nieregularne w czasie teraźniejszym i przeszłym;
  • pracę plastyczną w 2 grupach: "Oni/One" – a przy okazji ćwiczyć: opis postaci (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, zainteresowania, zwrot "sich interessieren fuer...", sposoby spędzania czasu wolnego: "In meiner Freizeit schwimme ich gern" – inwersję;
  • "portret ufoludka" – malowanie kolorowymi kredami na tablicy / tłustymi pastelami na granatowym brystolu – a przy okazji systematyzować wiedzę o liczebnikach, nazwach części ciała w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • zainspirować się nowymi pomysłami do wykorzystania w twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • rozszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia ciekawych zajęć plastycznych w połączeniu z nauką języka obcego / ciekawych zajęć z języka obcego w połączeniu z zabawami plastycznymi z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych materiałów;
  • przez kontakt ze sztuką zminimalizować stres przed powtórzeniem wiadomości/ klasówką z języka obcego.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 35 zł

Termin płatności: 11 listopada 2015 r.

 

O prowadzącym:

Zdjęcie: Monika Jerominek

Monika Jerominek ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filia w Cieszynie, kierunek: wychowanie plastyczne, specjalizacja: malarstwo oraz wyższe zawodowe po kolegium języków obcych na Uniwersytecie Opolskim w Opolu Wydziale Filologicznym w zakresie filologii germańskiej ukończone z tytułem licencjata. Pracowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu jako nauczyciel plastyki, w ZSO nr 10 / Gimnazjum nr 9 w Bytomiu jako nauczyciel j. niemieckiego i plastyk, w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu jako nauczyciel przedmiotów plastycznych (malarstwo, technologia malarstwa, grafika, upowszechnianie kultury plastycznej, metodyka zajęć plastycznych, ekspresja w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, nauka pisania ikon), prowadziła zajęcia plastyczne i naukę j. niemieckiego dla dzieci i młodzieży w Klubie BSM "Sezam". Od 2010 roku jest wykładowcą w Śląskiej Szkole Ikonopisarskiej. Zajmuje się również pisaniem ikon, malarstwem olejnym, akwarelowym, grafiką warsztatową, biżuterią sutaszową oraz wszelkimi technikami eksperymentalnymi.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Monika Jerominek:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 8 października 2015
Zarchiwizowano 18 listopada 2015
Wróć