Logo: Portret wewnętrzny...

 

Zapraszamy na warsztaty "Portret wewnętrzny" albo czy malując można wzmocnić poczucie własnej wartości?

 

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do nauczycieli, instruktorów placówek kulturalno-oświatowych i terapeutów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych z elementami arteterapii dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z nowymi propozycjami głębszego poznania siebie przez twórczość plastyczną.

 

Termin spotkania: 15 czerwca 2016 r. w godz. 15:00 – 18:45

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

 

Warsztat zapoznaje w części teoretycznej z zagadnieniami dotyczącymi: arteterapii (korzyści z pracy grupowej, z czego te korzyści wynikają, dynamika grupy [4 fazy], jak budować kontakt emocjonalny z dziećmi?), podstawowych wiadomości z zakresu wiedzy o środkach ekspresji plastycznej: linii, plamie, barwie, fakturze, itp. funkcjach, jakie spełniać może linia, symbolice i możliwościach terapeutycznych poszczególnych barw, technologii malarstwa, tradycyjnych technik malarskich i rysunkowych, które razem zestawione stworzą pracę plastyczną wykonaną techniką mieszaną.

W części praktycznej będziemy zastanawiać się i dzielić naszymi mocnymi stronami, zainteresowaniami, upodobaniami, marzeniami... a potem te informacje przetwarzać na środki ekspresji plastycznej i tworzyć w kilku etapach swój "portret wewnętrzny". Na koniec zaprezentujemy i omówimy powstałe prace i zastanowimy się nad kolejnymi pomysłami na inne rozwiązanie zagadnienia.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • zainspirować się nowymi pomysłami do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • rozszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia ciekawych zajęć plastycznych z wykorzystaniem elementów arteterapii oraz tanich i łatwo dostępnych materiałów;
  • wspólnie odkrywać nowe możliwości i osiągać zmiany na poziomie myślenia, odczuwania i działania;
  • w malarskich środkach wyrazu odnaleźć sposób na samorealizację;
  • przez kontakt ze sztuką lepiej poznać siebie i zminimalizować stres.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 8 czerwca 2016 r.

 

 

O prowadzącym:

Zdjęcie: Monika Jerominek

Monika Jerominek ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filia w Cieszynie, kierunek: wychowanie plastyczne, specjalizacja: malarstwo oraz wyższe zawodowe po kolegium języków obcych na Uniwersytecie Opolskim w Opolu Wydziale Filologicznym w zakresie filologii germańskiej ukończone z tytułem licencjata. Pracowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu jako nauczyciel plastyki, w ZSO nr 10 / Gimnazjum nr 9 w Bytomiu jako nauczyciel j. niemieckiego i plastyk, w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu jako nauczyciel przedmiotów plastycznych (malarstwo, technologia malarstwa, grafika, upowszechnianie kultury plastycznej, metodyka zajęć plastycznych, ekspresja w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, nauka pisania ikon), prowadziła zajęcia plastyczne i naukę j. niemieckiego dla dzieci i młodzieży w Klubie BSM "Sezam". Od 2010 roku jest wykładowcą w Śląskiej Szkole Ikonopisarskiej. Zajmuje się również pisaniem ikon, malarstwem olejnym, akwarelowym, grafiką warsztatową, biżuterią sutaszową oraz wszelkimi technikami eksperymentalnymi.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Monika Jerominek:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 28 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 15 czerwca 2016
Wróć