Logo: W poszukiwaniu zaginionych kształtów...

 

Zapraszamy na warsztaty: "W poszukiwaniu zaginionych kształtów" – witraż eksperymentalny.

 

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do nauczycieli, instruktorów placówek kulturalno-oświatowych i terapeutów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z nową eksperymentalną techniką.

 

Termin spotkania: 8 stycznia 2016 r. w godz. 15:00 – 18:45

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

 

Warsztat porusza zagadnienia dotyczące środków ekspresji plastycznej (linii, barwy, plam ostrych i miękkich, zestawień barwnych harmonijnych i kontrastowych, światłocienia...), które zaraz w praktyczny sposób zastosowane zostaną na zajęciach. W głównej części warsztatu zajmować się będziemy witrażem eksperymentalnym – techniką inspirowaną witrażem klasycznym, dającą przepiękne i zaskakujące efekty, rozwijającą niesamowicie wyobraźnię a wykorzystującą łatwo dostępne: tusz i kredki akwarelowe – poprzez rozdmuchiwanie, mieszanie kolorów, rozpuszczanie wodą elementów narysowanych...

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • zainspirować się nowymi pomysłami do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • rozszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia ciekawych zajęć plastycznych z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych materiałów;
  • w plastycznych środkach wyrazu odnaleźć sposób na samorealizację;
  • przez kontakt ze sztuką zminimalizować stres.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 6 stycznia 2016 r.

 

 

O prowadzącym:

Zdjęcie: Monika Jerominek

Monika Jerominek ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filia w Cieszynie, kierunek: wychowanie plastyczne, specjalizacja: malarstwo oraz wyższe zawodowe po kolegium języków obcych na Uniwersytecie Opolskim w Opolu Wydziale Filologicznym w zakresie filologii germańskiej ukończone z tytułem licencjata. Pracowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu jako nauczyciel plastyki, w ZSO nr 10 / Gimnazjum nr 9 w Bytomiu jako nauczyciel j. niemieckiego i plastyk, w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu jako nauczyciel przedmiotów plastycznych (malarstwo, technologia malarstwa, grafika, upowszechnianie kultury plastycznej, metodyka zajęć plastycznych, ekspresja w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, nauka pisania ikon), prowadziła zajęcia plastyczne i naukę j. niemieckiego dla dzieci i młodzieży w Klubie BSM "Sezam". Od 2010 roku jest wykładowcą w Śląskiej Szkole Ikonopisarskiej. Zajmuje się również pisaniem ikon, malarstwem olejnym, akwarelowym, grafiką warsztatową, biżuterią sutaszową oraz wszelkimi technikami eksperymentalnymi.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Monika Jerominek:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 9 grudnia 2015
Zarchiwizowano 8 stycznia 2016
Wróć