II Forum ProfilaktykiII Forum Profilaktyki
• O II Forum Profilaktyki • Termin i miejsce • Program konferencji •
• Festiwal Projektów • Warunki uczestnictwa/zgłoszenie • Kontakt •

Szanowni Państwo

W ramach projektu przygotowaliśmy dla Państwa II Forum Profilaktyki poświęcone edukacji nieformalnej i jej roli w profilaktyce niedostosowania społecznego. Celem spotkania jest promowanie młodzieżowych inicjatyw lokalnych oraz promowanie aktywności młodzieży w regionie w zakresie kultury i innych działań alternatywnych podejmowanych przez młodych ludzi.

Formalna edukacja szkolna często oparta jest na "pionowej" relacji pomiędzy uczniem, a nauczycielem. W relacji istnieje posiadacz wiedzy (nauczyciel) i odbiorca (uczeń). Nauczyciel głównie dostarcza wiedzę w formie programów nauczania. Po zakończeniu edukacji wydaje się pisemne świadectwo potwierdzające nabycie wiedzy przez ucznia zgodnie z oficjalnym kryteriami. Uzupełnieniem może być inna forma uczenia się, równie niezbędna na rynku pracy, a realizowana w procesie edukacji nieformalnej. Jest to "nauka poprzez praktykę". Metodologia polega na interakcji pomiędzy uczniami i konkretnymi sytuacjami, których doświadczają. Zwykle nie ma nauczycieli ani wykładowców dostarczających wiedzy ex-cathedra, ale uczniowie i osoby dorosłe, którzy razem dostarczają sobie nawzajem wiedzy i umiejętności.

Obecnie bardzo dużo mówi się o doświadczeniach zdobywanych poza szkołą i studiami. W dyskusjach zaczął pojawiać się termin edukacji nieformalnej, która staje się coraz ważniejszym elementem procesu edukacji. Dlatego zadaniem naszym, podczas konferencji, będzie zdefiniowanie miejsca edukacji nieformalnej w świetle kształcenia przez całe życie oraz wspólne wypracowanie metod aktywnego uczestnictwa młodzieży w budowaniu swojej wiedzy i umiejętności, a nie tylko biernego odbierania informacji.

Liczymy, że nasze przedsięwzięcie upowszechni idee edukacji nieformalnej w regionie.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Opublikowano 31 sierpnia 2006
Zarchiwizowano 25 października 2006
Wróć