Logo: Bliskie spotkania z odległą kulturą...

 

Zapraszamy Państwa na cykl warsztatów

Bliskie spotkania z odległą kulturą.
Jak kształtować wrażliwość międzykulturową?

 

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Celem spotkań jest:

  • zapoznanie nauczycieli z metodami kształtowania postaw tolerancji empatii i otwartości na drugiego człowieka, zwłaszcza pochodzącego z odmiennego kręgu kulturowego;
  • rozwijanie kompetencji międzykulturowych,
  • wypracowanie scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży.

 

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość "wejść w buty innego" i doświadczyć sytuacji osoby spoza naszego kręgu kulturowego. To zagadnienie jest szczególnie istotne w czasach globalizacji i związanych z nią takich zjawisk jak migracje, dyskryminacja, wykluczenie i ksenofobia. Inspiracji do refleksji nad własną postawą wobec osób z innych kręgów kulturowych dostarczą fragmenty filmów o sytuacji dzieci, które znajdują się w nowym otoczeniu.

Urozmaiceniem warsztatów będą ćwiczenia i gry rozwijające kompetencje międzykulturowe.

 

Termin i godzina

Temat spotkania

14 listopada 2015 r.
w godz. 9:30 – 13:30

Współczesne wyzwania edukacji międzykulturowej

12 grudnia 2015 r.
w godz. 9:30 – 13:30

Kształtowanie wrażliwości międzykulturowej

16 stycznia 2016 r.
w godz. 9:30 – 13:30

"Plecak pomysłów"

 

Miejsce warsztatów: ROM-E Metis w Katowicach

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 45 zł

30 zł – płatne do  7 listopada 2015 r. oraz
15 zł – płatne po  1 stycznia 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 2 października 2015
Zarchiwizowano 14 listopada 2015
Wróć