Logo: (przed)szkolne jadło(spisy)

 

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium pt. (przed)szkolne jadło(spisy) – Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle nowego rozporządzenia zorganizowanego we współpracy z Fundacją Szkoła na Widelcu.

Adresaci seminarium: intendenci, personel kuchni szkolnej lub przedszkolnej, firm cateringowych oraz inne osoby zajmujące się przygotowywaniem posiłków dla dzieci na terenie przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Powodem zorganizowania tego szkolenia są zmiany przepisów dotyczących produktów spożywczych dopuszczonych do stosowania w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży oraz do sprzedaży w sklepikach szkolnych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach).

 

Zaplanowaliśmy dwie edycje tego seminarium – do wyboru 13 lub 14 października 2015 r.

Program seminarium

  1. Uzasadnienie sensu wprowadzenia rozporządzenia.
  2. Przedstawienie roli osób odpowiadających za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach.
  3. Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży.
  4. Omówienie treści obowiązującego rozporządzenia oraz praktyczne porady jak wdrażać opisane w nim zasady.
  5. Ćwiczenia praktyczne – ocena produktów spożywczych, pod kątem spełniania przez nie zapisów rozporządzenia oraz ocena i poprawa tygodniowych jadłospisów.

Cele seminarium:

  • uświadomienie osobom odpowiedzialnym za przygotowywanie posiłków w placówkach oświatowych zasadności wprowadzenia w/w rozporządzenia,
  • zapoznanie z zasadami żywienia dzieci i młodzieży,
  • zapoznanie z treścią rozporządzenia oraz zmianami, jakie niesie ono w praktyce,
  • nauka samodzielnego korzystania z treści rozporządzenia w celu weryfikacji produktów i układania zbilansowanych jadłospisów.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały edukacyjne – wydruk prezentacji szkoleniowej, wydruk Rozporządzenia, przykładowe, zbilansowane jadłospisy oraz praktyczne narzędzie pomagające oceniać zgodność jadłospisów z zapisem rozporządzenia.

 

Szkolenie poprowadzi Urszula Somow – dietetyk z Fundacji Szkoła na Widelcu.

Fundacja Szkoła na Widelcu zajmuje się walką o poprawę jakości żywienia dzieci, m.in. poprzez szkolenia i warsztaty skierowane zarówno do dzieci, ich rodziców, jak i personelu kuchennego. Prowadząca swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje wspierając merytorycznie wszystkie działania Fundacji, w tym współpracując ze szkołami i przedszkolami w całej Polsce, pomagając w organizacji i prowadzeniu warsztatów dietetycznych, a obecnie także podczas produkcji programu Grzegorz Łapanowski: Misja Stołówka, emitowanego we wtorki o 21:30 na antenie Polsat Cafe.

 

Termin (do wyboru!!!):

13 października 2015 r. (wtorek) – w godz. 14:00 – 19:00

14 października 2015 r. (środa) – w godz. 12:00 – 17:00

Miejsce:

Sala Kolumnowa – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23

Organizator:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Rejestracja uczestników

Jeśli wyraża Pani/ Pan gotowość udziału w seminarium prosimy o rejestrację online:

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika.

Sposób płatności

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon – pt: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

W pozostałych przypadkach prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty do dnia 9 października 2015 r. na konto: ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 13S.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!

Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w seminarium.

Liczba miejsc ograniczona: każdorazowo tylko 35 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenia uczestnictwa oraz faktury otrzymają Państwo w recepcji seminarium w dniu 13 lub 14 października 2015 r.

 

Kontakt z organizatorami:

Tomasz Wojtasik
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel. 32 209 53 12 wew. 112
e-mail:

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Logo: Śląskie.

Opublikowano 29 września 2015
Zarchiwizowano 14 października 2015
Wróć