Szanowni Państwo

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis ma zaszczyt zaprosić Państwa na cykl spotkań warsztatowo-seminaryjnych:

Zagrożona młodzież. www.sieciolatki.pl,

które będą się odbywać w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

 

www.sieciolatki.pl to już kolejna edycja spotkań warsztatowo-seminaryjnych Zagrożona młodzież.

Ideą tegorocznych spotkań jest stworzenie okazji do wymiany doświadczeń na temat siły masowego przekazu i nowej architektury komunikacyjnej młodzieży w profilaktyce społecznej.

 

Wszystko jest tylko złudzeniem, czyli młodzież w sieci.

W Raporcie Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przygotowanym dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod kierunkiem dr Mirosława Filiciaka czytamy, że Internet zmienił stare praktyki szkolne – od rozmów na przerwie i na lekcji, przez odrabianie lekcji, przygotowywanie się do klasówek, po obieg notatek i robienie ściąg. Stawia też nowe problemy, z których jednym z najważniejszych jest wiarygodność i prawomocność wiedzy dostępnej w sieci w kontekście wymagań szkoły.

Co młodzież robi w sieci? Podobnie jak dorośli szuka informacji, narzędzi do komunikacji z innymi ludźmi oraz rozrywki. Ma jednak inne niż dorośli potrzeby rozwojowe. Wobec tego świat wirtualny daje nastolatkom możliwość realizacji ważnych w tym okresie potrzeb przynależności, akceptacji. Tworzy również możliwość eksperymentowania z nowymi zachowaniami i zbierania informacji zwrotnych. Umysł zatopiony w wirtualnej rzeczywistości nabiera z czasem przekonania, że może zrealizować każdą swoją zachciankę. Co niestety może być mylne. Wobec nowo powstałych relacji dziecko – dorosły pojawia się pytanie: kto ochroni młodych ludzi przed zagrożeniami? Świat wirtualny i realny wyznacza ostre granice, przez które trudno przebić się rodzicom, nauczycielom innym dorosłym, którzy towarzyszą dzieciom. Młodzi tworzą w sieci własne środowisko skupione wokół innych wartości, norm i zasad. Życie młodzieży przeniesione w świat wirtualny zmienia ich sposób komunikacji, język, zachowania. Wobec powyższego musimy mieć świadomość, że zmienia się szkolna hierarchia i szkolne reguły, gdy uczniowie działają w sieci. Czy pomimo tak wielkiej fascynacji światem wirtualnym nie warto czasem oderwać się od ekranu monitora? Przerwać na chwilę myszkowanie po sieci, wstrzymać wymianę poczty elektronicznej i porozmawiać z drugą osobą? Zauważyć budzącą się wiosnę, czy po prostu przytulić się do kogoś.

 

Czy problem zagrożeń w sieci dotyczy szkoły?

Sądzimy, że należałoby bardziej rozważać ten problem w kategoriach odpowiedzialności. Powołując się na badania nad cyberprzemocą ważne jest, aby przekazywać wiedzę i kształtować postawy, które chronią przed zagrożeniami, a tym samym tworzyć w szkole środowisko oparte na pozytywnych relacjach. Dlatego celem tegorocznych spotkań jest zaprezentowanie portretu sieciolatka oraz sformułowanie wyzwań dla współczesnej profilaktyki oraz wykorzystania nowych modeli edukacji medialnej w szkole i jej najbliższym otoczeniu.

 

Kod

Temat seminarium

Termin

4S/I

Dzieci i młodzież w wirtualnym świecie

Prowadzący: Ewa Kustwan-Mróz

28 października 2015 r.
w godz. 10:00 – 13:00

4S/II

Stop cyberprzemocy

Prowadzący: Jolanta Leśniak

18 listopada 2015 r.
w godz. 10:00 – 13:00

4S/III

Stalking, seksting oraz inne zagrożenia związane z Internetem

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

3 grudnia 2015 r.
8 grudnia 2015 r.
w godz. 10:00 – 13:00

4S/IV

Szkodliwe treści online: problemy, rozwiązania. Jak chronić prywatność młodych ludzi w sieci?

Prowadzący: Przedstawiciele KWP

14 stycznia 2016 r.
w godz. 10:00 – 13:00

4S/V

Plusy sieci – wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela

Prowadzący: Sebastian Koczy

10 marca 2016 r.
w godz. 10:00 – 13:00

4S/VI

Tablet, smartfon w pracy dydaktycznej nauczyciela

Prowadzący: Sebastian Koczy

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

12 kwietnia 2016 r.
w godz. 10:00 – 13:00

4S/VII

Wpływ Internetu na rozwój psychoseksualny młodych ludzi

Prowadzący: Ewa Kustwan-Mróz

10 maja 2016 r.
w godz. 10:00 – 13:00

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt udziału: 15 zł od spotkania

 

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem 4S/numer seminarium

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Do każdej wpłaty na konto automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej. W razie innego nabywcy lub innej formy płatności prosimy to uzgodnić z p. Mariolą Majzner – tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę / placówkę prosimy w treści przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Nie uiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online – na wszystkie lub wybrane spotkania.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Magdalena Wieczorek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 22 września 2015
Zmieniono 19 października 2015
Zarchiwizowano 10 maja 2016
Wróć