Lp.

Tematyka spotkań

Prowadzący

Termin spotkań

1

Szkolenie – "Prawo autorskie i elementy prawa prasowego"

dr Jakub Parnes
Jolanta Leśniak

23 września 2015 r.
w godz. 10:00 – 15:00

2

Aktualizacja przepisów prawa – ustawy, rozporządzenia, zmiany w kształceniu ucznia niepełnosprawnego

Jolanta Leśniak

21 października 2015 r.
w godz. 9:00 – 12:00

26 – 27 października 2015 r.
Złap wiatr w żagle – Akademia umiejętności pedagoga i psychologa

3

Program profilaktyki i wychowawczy – dostosowanie do nowego rozporządzenia

Magdalena Wieczorek
Jolanta Leśniak

4 listopada 2015 r.
w godz. 9:00 – 12:00

4

Zebranie narzędzi, wzorów i materiałów dla pedagoga szkolnego do diagnozy ucznia w szkole (zdolności, zainteresowania)

Jolanta Leśniak

2 grudnia 2015 r.
w godz. 9:00 – 12:00

5

Spotkanie Noworoczne z j.s.t., dyrektorami szkół – wykład dr Małgorzaty Wójcik z Uniwersytetu SWPS w Katowicach

Jolanta Leśniak

13 stycznia 2016 r.
w godz. 9:00 – 12:00

6

Zebranie narzędzi, wzorców i materiałów dla pedagoga szkolnego do diagnozy ucznia w szkole (zdolności, zainteresowania) c.d.

Doradcy metodyczni
Jolanta Leśniak

3 lutego 2016 r.
w godz. 9:00 – 12:00

7

Program "Bliżej" i metoda Photovoice – do pracy z uczniem

Małgorzata Wójcik – Uniwersytet SWPS w Katowicach

2 marca 2016 r.
w godz. 9:00 – 12:00

8

Sprawy bieżące – ustalenie wstępne spotkania czerwcowego z j.s.t., ustalenie harmonogramu pracy – terminów na kolejny rok szkolny

Jolanta Leśniak

6 kwietnia 2016 r.
w godz. 9:00 – 12:00

9

Narzędzie, wzorów i materiałów dla pedagoga szkolnego do diagnozy ucznia w szkole (zdolności, zainteresowania) – c.d.

Leszek Wacławczyk
dr Małgorzata Wójcik

11 maja 2016 r.
w godz. 10:00 – 13:00

10

Spotkanie z Gminami i Dyrektorami Szkół – podsumowanie pracy za bieżący rok szkolny

Jolanta Leśniak

15 czerwca 2016 r.
w godz. 9:00 – 12:00

 

Koordynator:

Jolanta Leśniak – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 19 września 2015
Zmieniono 8 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 15 czerwca 2016
Wróć