Tytuł: Jak zostać królem

Grupa: 12D/27

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 5 października 2015 r. w godz. 14:00 – 18:00
Spotkanie nr 2: 26 października 2015 r. w godz. 14:00 – 18:00
Spotkanie nr 3: 16 listopada 2015 r. w godz. 14:00 – 18:00
Spotkanie nr 4: 30 listopada 2015 r. w godz. 14:00 – 18:00

Spotkanie nr 2: 20 listopada 2015 r. w godz. 13:00 – 18:45
Spotkanie nr 3: 30 listopada 2015 r. w godz. 13:00 – 18:00
Spotkanie nr 4: 11 grudnia 2015 r. w godz. 13:00 – 18:00

 

Prowadzący: Barbara Cyl

 

Tematyka:

Spotkanie 1
Temat: Problemy logopedyczne a zaburzenia ze strony układu oddechowego. Wady zgryzu

Spotkanie 2
Temat: Pomoc uczniowi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Spotkanie 3
Temat: Zrelaksowany nauczyciel – zrelaksowany uczeń

Spotkanie 4
Temat: Higiena głosu nauczyciela i ucznia

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłaty w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/27

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 8 października 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć