Tytuł: Jak TO robią najlepsi nauczyciele???

Grupa: 12D/26

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 26 listopada 2015 r.
Spotkanie nr 2: 21 stycznia 2016 r.
Spotkanie nr 3: 10 marca 2016 r.
Spotkanie nr 4: 14 kwietnia 2016 r. 12 maja 2016 r.

 

Prowadzący: Sonia Gogulla

 

Tematyka:

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu Jak to robią najlepsi nauczyciele?

Kim jest dobry nauczyciel..., czy jestem dobrym nauczycielem... to pytanie powinien stawiać sobie każdy nauczyciel pracujący w szkole. Pasja jest słowem kluczem, nie wyobrażam sobie, żeby bez niej można było dobrze uczyć i wspierać uczniów. Pasja do swojego przedmiotu, ale też do bycia z drugim człowiekiem i dzielenia się wiedzą, umiejętnościami, jak również tą pozytywną energią z niej wynikającą.

To, co w szkole powinno być dziś najważniejsze, to tworzenie przyjaznego środowiska dla efektywnego uczenia się, również dla samego siebie, nie tylko dla ocen czy dla rodziców. W codziennym życiu już nie wiedza i informacje przedmiotowe są najważniejsze, ale ważna jest sama umiejętność uczenia się oraz budowanie kompetencji społecznych takich jak: współpraca, pozytywna i skuteczna komunikacja.

W trakcie kursu nauczyciele będą mieli okazje zweryfikować swoje kompetencje personalne (jako dobrego/profesjonalnego nauczyciela) oraz poznają metody i techniki, które ułatwią: planowanie lekcji i zarządzanie klasą, nauczanie, motywowanie i inspirowanie

Spotkanie 1
Temat: Profesjonalny nauczyciel

Spotkanie 2
Temat: Planowanie i zarządzanie klasą

Spotkanie 3
Temat: Skuteczne nauczanie

Spotkanie 4
Temat: Motywowanie i inspirowanie

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.

Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści zł) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Drugą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2016 r., najpóźniej do dnia 30 marca 2016 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/26

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 10 maja 2016
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć