Tytuł: Warsztaty teatralne dla nauczyciela

Grupa: 12D/25

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

 

Miejsce zajęć:

Energetyczne Centrum Kultury w Sosnowcu
Adres: Sosnowiec, ul. Będzińska 65

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 15 października 2015 r.
Spotkanie nr 2: 12 listopada 2015 r.
Spotkanie nr 3: 17 grudnia 2015 r.
Spotkanie nr 4: 14 stycznia 2016 r.
Spotkanie nr 5: 10 marca 2016 r.

 

Prowadzący: Ewa Bryk-Nowakowska

 

Tematyka:

Warsztaty teatralne dla nauczycieli skierowane są do osób chcących aktywnie pracować z dziećmi i młodzieżą w zakresie szeroko pojętych działań artystyczno-teatralnych. Cykl naszych spotkań jest odpowiedzią na potrzebę innowacyjności w pracy z młodymi ludźmi: uczy, jak w ciekawy i niebanalny sposób przygotować akademię szkolną, zrealizować przedstawienie i zaangażować młodzież do pracy przy projekcie artystycznym. Warsztaty mają również na celu wzbogacenie wiedzy praktycznej dotyczącej zajęć teatralnych prowadzonych w placówkach edukacyjnych, domach kultury i klubach osiedlowych.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość w praktyce poznać podstawowe zagadnienia związane z budowaniem różnych form teatralnych. Podczas warsztatów nauczą się Państwo, jak ciekawie dobierać i opracowywać tekst literacki pod kątem prezentacji teatralnej oraz poznają różnorodne sposoby interpretacji prozy i wiersza. Zdobędą Państwo umiejętności przekazywania treści artystycznych za pośrednictwem ciała, kostiumu, ruchu scenicznego. Dowiedzą się Państwo, jak ciekawie zbudować formę teatralną w oparciu o interakcje w grupie i pracę z partnerem. Dzięki warsztatowej formie zajęć będą Państwo mieli możliwość praktycznego wykorzystania, przećwiczenia i utrwalenia nabytej wiedzy podczas realizacji zadań praktycznych. Zdobyte podczas warsztatów wiedza i umiejętności będą mogły być wykorzystywane przez Państwa w pracy dydaktycznej, artystycznej i pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Wszystkie zagadnienia, tematy realizowane są w formie warsztatowej (ćwiczenia, zadania).

Ewa Bryk-Nowakowska – aktorka z wieloletnim doświadczeniem artystycznym i dydaktycznym. Pracowała w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie i w Teatrze Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. Jest założycielem i dyrektorem Studia Teatralnego Arlekin w Będzinie.

W 2003 roku powołała do życia Młodzieżową Akademię Teatralną w Miejskim Domu Kultury im. Jana Kiepury w Sosnowcu. W ramach MAT prowadzi dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne oraz reżyseruje spektakle, które od wielu lat zdobywają nagrody na ogólnopolskich przeglądach artystycznych (więcej na www.mat.kiepura.pl).

Od 2005 roku realizuje autorski program warsztatów teatralnych dla nauczycieli, które odbywały się m. in. w Ustroniu, Wiśle, Żywcu, Jaworznie, Będzinie, Sosnowcu, Krakowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Gliwicach, Rudzińcu, Wrocławiu, Raciborzu i Czeskim Cieszynie. Współpracowała z wieloma instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, m.in. z TVP w Katowicach, Centrum Kształcenia Kadr w Sosnowcu, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach, Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie. Na Uniwersytecie Śląskim oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej prowadziła autorskie zajęcia dydaktyczne dla przyszłych nauczycieli i pedagogów z zakresu teatru dramatycznego i elementów teatru w pracy z dziećmi.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.

Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Drugą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2016 r., najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/25

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 22 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć