Tytuł: Palące słowa

Grupa: 12D/23

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 29 października 2015 r.
Spotkanie nr 2: 10 grudnia 2015 r.
Spotkanie nr 3: 4 lutego 2016 r.
Spotkanie nr 4: 14 kwietnia 2016 r.
Spotkanie nr 5: 2 czerwca 2016 r.

 

Prowadzący: Mariola Jakacka, Piotr Dominiak

 

Tematyka:

Palące słowa to cykl warsztatów profilaktycznych, edukacyjnych dla pedagogów, poświęcony problemowi mowy nienawiści i hejterstwa w Internecie.

Mowa nienawiści to werbalne narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, wiek, orientacja psychoseksualna czy światopogląd religijny.

Hejterstwo to rozpowszechniona głównie wśród użytkowników internetu forma używania języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu.

Jak dowodzą aktualne badania socjologiczne, mowa nienawiści i hejterstwo to zjawiska powszechnie występujące wśród młodzieży szkolnej w całej Polsce. Wywołują one szereg negatywnych konsekwencji społecznych (jak np. niezdolność do współpracy i komunikacji) oraz psychospołecznych (m.in.: obniżenie poczucia własnej wartości, lęki, wycofanie z życia społecznego). Osoby dopuszczające się aktów mowy nienawiści i hejterstwa może spotkać odpowiedzialność karna.

Warsztaty powstały w ramach projektu Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie, który zmierzał do ograniczenia zjawiska mowy nienawiści w sieci. Partnerami tego projektu były szkoły, Śląska Komenda Wojewódzka Policji, media internetowe z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Cykl zbudowany jest zgodnie z konfucjańskim przesłaniem dotyczącym edukacji: Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Spotkanie 1
Temat: Mowa nienawiści: część I

Spotkanie 2
Temat: Mowa nienawiści: część II

Spotkanie 3
Temat: Hate – delete

Spotkanie 4
Temat: Budowanie kampanii społecznej na temat mowy nienawiści i hejterstwa w oparciu o potrzeby i pomysły uczestników warsztatów: część I

Spotkanie 5
Temat: Budowanie kampanii społecznej na temat mowy nienawiści i hejterstwa w oparciu o potrzeby i pomysły uczestników warsztatów: część II

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.

Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Drugą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2016 r., najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/23

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 15 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć