Tytuł: Zarządzanie zachowaniem uczniów w klasie

Grupa: 12D/22

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 18 stycznia 2016 r.
Spotkanie nr 2: 7 marca 2016 r.
Spotkanie nr 3: 11 kwietnia 2016 r. 25 kwietnia 2016 r.
Spotkanie nr 4: 9 maja 2016 r.
Spotkanie nr 5: 3 czerwca 2016 r.

 

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

 

Tematyka:

Mój pierwszy dzień w szkole – moi uczniowie też są tu po raz pierwszy. Trochę się boję. Dużo ich. Co ja będę robiła przez trzy godziny, o czym mam tyle gadać?
(wychowawczyni IA)

Nowa szkoła, nowa wychowawczyni, nowi koledzy i koleżanki... Wszystko nowe. Co my tu będziemy robić tyle godzin, pewnie będą truć jak nie wiem co. Ciekawe, czy można się jakoś stąd skręcić?
(uczennica IA)

Z takimi uczuciami i emocjami uczniowie i nauczyciele przekraczają próg szkolny w pierwszym dniu nauki. Aby uniknąć takich dylematów, nie denerwować się przed każdym nowym rokiem szkolnym i nie dawać zaraz na początku uczniom czasu na nudę – warto zaplanować działania, które pozwolą wypełnić czas i twórczo go spędzić, budując tym samym relacje i integrację klasy. Zajęcia integracyjne, które prowadzimy podczas pierwszych godzin lekcyjnych, mają za zadanie lepsze poznanie się, poznanie swoich imion, zainteresowań, ale też przełamanie pierwszych lodów, tzw. bariery onieśmielenia. Nasi uczniowie powinni poczuć, że są członkami społeczności klasowej i szkolnej, i że są dla nas bardzo ważni, a my jesteśmy dla nich. Stąd na zajęcia integracyjne powinniśmy poświęcić sporo czasu.

Warto zadbać o wyznaczenie granice, ustalić z klasą co można, a czego nie wolno. Dlaczego to jest takie ważne i jak to zrobić, aby demokratycznie włączyć uczniów do pracy nad zasadami panującymi w klasie? Nauczyciele często narzekają na dyscyplinę w klasach, na to, że się nie da prowadzić lekcji, bo uczniowie zakłócają proces dydaktyczny. Proponuję im wtedy, żeby popracowali z klasą wychowawczo, poznali swoich uczniów, ich potrzeby i wyznaczyli wspólnie zasady, powiedzieli sobie co im przeszkadza, a co pomaga w budowaniu relacji w procesie wychowania i nauczania. Dali sobie czas – nauka może chwilę poczekać. Potem będzie łatwiej. W związku z tym, aby życie w klasie przebiegało bez większych zakłóceń, w harmonii i równowadze, niezbędne jest zbudowanie prawidłowych relacji ze swoimi uczniami.

Spotkanie 1
Temat: Pogodna klasa. Jak zbudować konstruktywne relacje w grupie?

Spotkanie 2
Temat: Wychowanie do relacji. Rola nauczyciela w budowaniu bezpiecznych norm w klasie.

Spotkanie 3
Temat: Jak motywować uczniów do zmian w zachowaniu? Rola nagród w motywowaniu i kar w demotywowaniu do określonych zachowań. Część 1.

Spotkanie 4
Temat: Jak motywować uczniów do zmian w zachowaniu? Rola nagród w motywowaniu i kar w demotywowaniu do określonych zachowań. Część 2.

Spotkanie 5
Temat: Odrzucenie, izolacja dziecka w klasie. Metody pomocy.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty – po 1 stycznia 2016 r. – na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/22

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 13 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć