Tytuł: Ocenianie kształtujące w szkole promującej zdrowie

Grupa: 12D/20

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 2 grudnia 2015 r. 16 grudnia 2015 r.
Spotkanie nr 2: 3 lutego 2016 r.
Spotkanie nr 3: 20 kwietnia 2016 r.
Spotkanie nr 4: 25 maja 2016 r.

Uprzejmie informuję, iż na prośbę prowadzącej nastąpiła zmiana terminu pierwszych zajęć w ramach cyklu szkoleniowego nr 12D/20 z dnia 2 grudnia 2015 r. na 16 grudnia 2015 r. – godzina rozpoczęcia tych zajęć nie ulega zmianie. Za zmianę bardzo przepraszam. Koordynator Tomasz Wojtasik

 

Prowadzący: Anna Dzięgiel

 

Tematyka:

Celem współczesnej edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w nieznanej rzeczywistości. Muszą zatem zostać wyposażeni w umiejętność uczenia się przez całe życie. Konieczne jest więc wskazanie im, jak samodzielnie oceniać efekty własnej nauki przy określonych w zrozumiały dla nich sposób, celach nauczania i kryteriach sukcesu. Pozwala to uczniom rozpoznać, jaki następny krok mają do wykonania w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.

Aby wesprzeć Państwa w realizacji działań pozwalających przenieść odpowiedzialność za proces uczenia się na ucznia i stwarzanie mu warunków, które umożliwiają podjęcie tej odpowiedzialności, zapraszamy Państwa do udziału w cyklu spotkań:

Cele: zapoznanie z ideą oceniania kształtującego, czyli wspierającego rozwój ucznia, przedstawienie elementów OK, możliwości praktycznego zastosowania OK.

Spotkanie 1
Temat: Idea oceniania kształtującego – tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się

Spotkanie 2
Temat: Planowanie celów lekcji i określanie kryteriów sukcesu

Spotkanie 3
Temat: Monitorowanie procesu uczenia się

Spotkanie 4
Temat: Udzielanie informacji zwrotnej

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.

Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści zł) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Drugą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2016 r., najpóźniej do dnia 29 lutego 2016 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/20

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 15 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć