Tytuł: Bogactwo form, kształtów i kolorów inspiracją do działań twórczych – czyli jak podsycać percepcję dziecka?

Grupa: 12D/19

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Miejsce zajęć

(zajęcia I - III): Pracownia Ceramiki – Filia ROM-E Metis w Bytomiu
Adres: 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 22
tel.: 32 787 37 01

(zajęcia IV - V): Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 20 października 2015 r.
Spotkanie nr 2: 1 grudnia 2015 r.
Spotkanie nr 3: 12 stycznia 2016 r.
Spotkanie nr 4: 1 marca 2016 r.
Spotkanie nr 5: 10 maja 2016 r.

 

Prowadzący: Iwona Bogatko

 

Tematyka:

Moje warsztaty są propozycją ciekawych zajęć plastycznych dla nauczycieli. Jak zainteresować dzieci, jak położyć kres nudzie, wreszcie jak wykorzystać czas w twórczy sposób?

Bawiąc się uczniowie nie zauważają, że się uczą... Zajęcia plastyczne o charakterze zabawowym mogą więc być formą spędzania czasu "inaczej" i zarazem uczenia się.

Walory kształcące takich zajęć są niezaprzeczalne, choć wymagają od nauczyciela odpowiedniego przygotowania. Biorąc jednak pod uwagę ich skuteczność, osiągane wyniki nie tylko zadowolą wszystkich uczestników, ale też mogą stać się motorem do dalszych działań twórczych.

Spotkanie 1
Temat: Łatwe i przyjemne zabawy z gliną – zrelaksowany nauczyciel: część I

Spotkanie 2
Temat: Łatwe i przyjemne zabawy z gliną – zrelaksowany nauczyciel: część II

Spotkanie 3
Temat: Łatwe i przyjemne zabawy z gliną – zrelaksowany nauczyciel: część III

Spotkanie 4
Temat: Kolorem dmuchane- od zabawy do małego dzieła sztuki

Spotkanie 5
Temat: Coś z niczego – czyli tworzenie z plasteliny i bardzo pospolitego papieru...

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.

Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Drugą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2016 r., najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/19

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 15 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć