Tytuł: Seminarium dla dyrektora: PR-owe ABC szkoły i placówki

Grupa: 12D/17

 

Informacja dla dyrektorów przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 12:00 – 15:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 28 października 2015 r.
Spotkanie nr 2: 20 stycznia 2016 r.
Spotkanie nr 3: 10 lutego 2016 r.
Spotkanie nr 4: 16 marca 2016 r.

 

Prowadzący: Beata Cielecka

 

Tematyka:

Jeśli ktoś ma złudzenia, że szkoła jako instytucja państwowa nie potrzebuje działań PR-owych, srodze się myli. Niż demograficzny sprawił, że szkoły zaczynają konkurować o dziecko i rodzica. Nie wystarczy już zarządzać szkołą, trzeba nią zarządzać w sposób marketingowy, czyli nie tylko być dobrym gospodarzem, ale umieć sprzedać to, co w niej najlepsze. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, iż dzisiejszy odbiorca, dla którego priorytetem jest kultura obrazu, a nie kultura słowa docenia nas po sprawności medialnej, czyli po tym jak się prezentujemy, a nie co mamy do powiedzenia.

 

Zapraszam na warsztaty obejmujące zagadnienia związane z:

  • budowaniem zewnętrznego i wewnętrznego PR-u szkoły i placówki (zarządzanie wizerunkiem, budowanie tożsamości, kwestie reputacji szkoły, marka, budowanie zespołu, dress code);
  • tworzeniem strategii PR-owej szkoły (analiza SWAT-szkoła na rynku edukacyjnym, prezentacja dobrych praktyk, elementy PR w spotkaniach z rodzicami, czarny PR, organizacja imprez szkolnych, strona internetowa, współpraca z lokalną społecznością – elementy CSR);
  • kontaktami z mediami (tworzenie notek prasowych, wystąpienia przed kamerą, w radio, zachowania w sytuacjach kryzysowych).

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.

Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści zł) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Drugą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2016 r., najpóźniej do dnia 29 lutego 2016 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/17

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 15 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć