Tytuł: Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela: część I

Grupa: 12D/16

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych odbywających się w ramach dziesięcio-spotkaniowego cyklu pt. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela. Kontynuacja cyklu (kolejne pięć spotkań) przewidziana jest w roku szkolnym 2016/2017.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 15 października 2015 r.
Spotkanie nr 2: 26 listopada 2015 r.
Spotkanie nr 3: 21 stycznia 2016 r.
Spotkanie nr 4: 17 marca 2016 r.
Spotkanie nr 5: 5 maja 2016 r.

 

Prowadzący: Wiesław Sokoluk

 

Tematyka:

Spotkanie 1
Temat: Płeć – rozwój, determinanty biologiczne, psychospołeczne, zaburzenia

Spotkanie 2
Temat: Rozwój psychoseksualny – część 1. Do okresu przedszkolnego. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki

Spotkanie 3
Temat: Rozwój psychoseksualny – część 2. Adolescencja. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki

Spotkanie 4
Temat: Rozwój psychoseksualny – część 3. Specyficzne różnice w dojrzewaniu chłopców i dziewcząt. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki

Spotkanie 5
Temat: Problem normy w zachowaniach seksualnych ludzi

 

Tematyka spotkań w ramach cyklu planowana do realizacji w następnym roku szkolnym:

  1. Podsumowanie normy rozwojowej i szczegółowe omówienie normy klinicznej.
  2. Związek – determinanty wyboru partnera, fazy związku, kryzysy i konflikty.
  3. Pomoc w typowych problemach seksualnych młodzieży.
  4. Infekcje i choroby przenoszone drogą płciową – profilaktyka.
  5. Kobiety – mężczyźni. Reakcje seksualne, zachowania, różnice w sposobach komunikowania.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.

Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Drugą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2016 r., najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/16

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 16 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć