Tytuł: Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu/szkole promującej zdrowie – standardy, procedury, strategie pomocy, wsparcia i bezpieczeństwa

Grupa: 12D/14

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Miejsce zajęć:

Filia ROM-E Metis w Bytomiu
Adres: 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 22
tel.: 32 787 37 01

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 14 stycznia 2016 r.
Spotkanie nr 2: 25 lutego 2016 r.
Spotkanie nr 3: 17 marca 2016 r.
Spotkanie nr 4: 14 kwietnia 2016 r.
Spotkanie nr 5: 12 maja 2016 r.

 

Prowadzący: Małgorzata Spendel

 

Tematyka:

Spotkanie 1
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów.
Regulacje prawne dotyczące organizacji kształcenia, oceniania oraz udzielania pomocy i wsparcia dzieciom i uczniom z SPE.

Spotkanie 2
Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dzieci/uczniów – diagnoza przedszkolna, szkolna i poradniana.

Spotkanie 3 i 4
Zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów – dostosowanie wymagań edukacyjnych, podstawy konstruowania IPET, programu rewalidacji oraz programu zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Współpraca z rodzicami dzieci/uczniów z SPE.

Spotkanie 5
Wypracowanie standardów i procedur.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty – po 1 stycznia 2016 r. – na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/14

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 15 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć