Tytuł: Arteterapia w edukacji, terapii pedagogicznej i opiece zdrowotnej – Rola twórczości artystycznej w ogólnym rozwoju dzieci i młodzieży

Grupa: 12D/13

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa sześć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Miejsce zajęć:

Muzeum Historii Katowic – Dział Grafiki im. Pawła Stellera
Adres: Katowice, ul. Kościuszki 47 (skrzyżowanie z ul. Rymera)

 

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 23 października 2015 r.
Spotkanie nr 2: 20 listopada 2015 r.
Spotkanie nr 3: 22 stycznia 2016 r.
Spotkanie nr 4: 5 lutego 2016 r.
Spotkanie nr 5: 11 marca 2016 r.
Spotkanie nr 6: 8 kwietnia 2016 r.

 

Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Karolak

 

Tematyka:

Spotkania pozwolą między innymi na:

  • pogłębienie szerokiej i zdobycie nowej interdyscyplinarnej wiedzy o ARTETERAPII, szczególnie w edukacji, terapii pedagogicznej i opiece zdrowotnej;
  • zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami w terapiach przy użyciu języka wizualnego, werbalnego i języka ciała (body language);
  • poznanie możliwości terapeutycznego wykorzystania Nowych Mediów (Intermedia, Multimedia, Mix Media);
  • poznanie najnowszej teorii z obszaru pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

 

Spotkanie 1
Temat: Pochwała powolności – Rysunek wyciszający

Spotkanie 2
Temat: Pochwała wrażliwości – Malarstwo emocjonalne

Spotkanie 3
Temat: Leczenie moralne – Płaskorzeźba, rzeźba

Spotkanie 4
Temat: Interwencja kryzysowa – Instalacja artystyczna i działania w przestrzeni

Spotkanie 5
Temat: Związek ciała i umysłu – Performance, happening

Spotkanie 6
Temat: Emocjonalne prześwietlenie – Nowe media (Intermedia, Multimedia, Mix Media)

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 120 zł (słownie: sto dwadzieścia zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.

Pierwszą ratę w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt zł) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Drugą ratę w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2016 r., najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/13

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 15 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć