Tytuł: Umiemy jeść – nauczymy się odżywiać – edycja dla szkół

Grupa: 12D/10

 

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 17 grudnia 2015 r.
Spotkanie nr 2: 10 marca 2016 r.
Spotkanie nr 3: 21 kwietnia 2016 r.
Spotkanie nr 4: 2 czerwca 2016 r.

 

Prowadzący: Aleksandra Pol, Helena Nikoniuk

 

Tematyka:

Cykl szkoleniowy poświęcony kształtowaniu prawidłowych zachowań żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Naszym celem jest scharakteryzowanie zagrożenia otyłością, przedstawienie norm oraz aktualnych wytycznych wg Instytutu Żywności i Żywienia. Warsztaty pokażą sposoby jak sobie radzić z wszechobecną kampanią zdrowego odżywiania u dzieci. Każde spotkanie wzbogacone zostanie poczęstunkiem dietetycznym.

Spotkanie 1
Temat: Podstawy zdrowego żywienia dla grupy wiekowej 6 lat – 12 lat
Warsztaty mają na celu przedstawienie norm oraz podstawowych zaleceń żywieniowych w odpowiednich grupach wiekowych.

Spotkanie 2
Temat: Nadwaga – czym jest i jak ją interpretować, jak zapobiegać
Warsztaty przybliżą pojęcie BMI oraz innych wskaźników otyłości zagrożenia związane z nadwagą i otyłością u dzieci dla grupy wiekowej 6 lat – 12 lat

Spotkanie 3
Temat: Diety indywidualne i choroby dietozależne
Warsztaty mają na celu przedstawienie problematyki chorób związanych ze stosowaniem diet żywieniowych oraz ćwiczenia związane z układaniem jadłospisów indywidualnych.

Spotkanie 4
Temat: Zmiana nawyków żywieniowych
Warsztaty mają odkryć możliwości i pokazać alternatywy jak zmienić nawyki i przyzwyczajenia żywieniowe i jak kształtować prawidłowe wybory u dzieci w przedszkolach i szkołach.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.

Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści zł) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Drugą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2016 r., najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/10

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 17 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć