Tytuł: Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promującą Zdrowie

Grupa: 12D/5

 

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa trzy spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 11 lutego 2016 r.
Spotkanie nr 2: 7 kwietnia 2016 r.
Spotkanie nr 3: do indywidualnego ustalenia z prowadzącym szkolenie

 

Prowadzący: dr n. hum. Agnieszka Leszcz-Krysiak, Tomasz Wojtasik

 

Tematyka:

Warunkiem otrzymania Krajowego Certyfikatu SzPZ jest przeprowadzenie w placówce procedury autoewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
W chwili obecnej dostępne są procedury autoewaluacji TYLKO dla szkół.
Trwają prace nad narzędziami dla przedszkoli.
Niestety nie ma również narzędzi dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych oraz szkół policealnych.

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej szkoły/placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja szkoły/placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. To oznacza, że w zajęciach mogą uczestniczyć przedstawiciele szkół, które w maju 2016 roku będę spełniać wszystkie warunki formalne ubiegania się o Krajowy Certyfikat.

 

Istotnym kryterium udziału jest wymóg sformułowany przez Centralną Kapitułę w następujący sposób:

Po upływie minimum 3 lat przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – licząc od daty przyznania Certyfikatu – szkoła/placówka może ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Procedurę autoewaluacji można rozpocząć przed wygaśnięciem terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W praktyce oznacza to, że w zajęciach mogą brać udział przedstawiciele szkół, którym w maju 2016 roku upływa co najmniej trzy lata od daty otrzymania Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Przypominamy, że kryteria przynależności do sieci oraz otrzymywania poszczególnych rodzajów certyfikatów znajdują się na stronie internetowej projektu www.metis.pl/zdrowie/

 

Spotkanie 1
Temat: Procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Standardy, narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty

Spotkanie 2
Temat: Przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji

Spotkanie 3
Temat: Konsultacje indywidualne dla zespołów. Sprawdzanie pełnej dokumentacji poszczególnych szkół i placówek

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 60 zł (słownie: sześćdziesiąt zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty – pomiędzy 1 stycznia a 31 marca 2016 r. – na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/5

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 15 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć