Tytuł: Prześladowanie szkolne i wykluczenie z grupy rówieśniczej – mechanizmy i sposoby zapobiegania. Co zrobić, aby prześladowanie nie było cool? – Interwencja Edukacyjna Bliżej

Grupa: 12D/2

 

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Miejsce zajęć:

Uniwersytet SWPS – Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Techników 9 (z tyłu IKEA Katowice)

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 3 listopada 2015 r. (wtorek)
Spotkanie nr 2: 7 stycznia 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: 17 marca 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 4: 12 maja 2016 r. (czwartek)

 

Prowadzący: dr Małgorzata Golonka-Wójcik

 

Tematyka:

Spotkanie 1
W module pierwszym wspólnie zastanowimy się nad zjawiskiem prześladowania w szkole, spróbujemy określić w którym momencie kończą się nieszkodliwe żarty, a zaczyna prześladowanie i kto tak naprawdę ma o tym decydować. Potraktujemy prześladowanie jako zjawisko grupowe, bazując na badaniach pokazujących, że w 80 proc. sytuacji agresorzy podejmują działanie w obecności świadków. Zwrócimy uwagę na teorię i praktykę hierarchizacji grupy oraz dynamiki klasy szkolnej w świetle Teorii Dominacji, która podaje powody dla których agresor prześladuje ofiarę/ofiary. Przyjrzymy się także procesom wykluczania jednostek z grupy rówieśniczej – jak, kogo i z jakiego powodu wyklucza się z grupy rówieśniczej. Dzięki wynikom najnowszych badań rozważymy to zjawisko w punktu widzenia uczniów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Postaramy się przeanalizować sytuacje wykluczania i prześladowania w realu oraz Internecie przyglądając się konkretnym reakcjom świadków i wpływem jaki mają na agresorów i ofiary. Zastanowimy się jak Efekt Widza i zjawisko Ignorancji Pluralistycznej działa w klasie i jak można im przeciwdziałać.

Uczestnicy zostaną poproszeni o przygotowanie studium przypadku dotyczące sytuacji prześladowania ucznia/uczennicy w placówce w której pracują lub pracowali.

Spotkanie 2
W module drugim skupimy się na świadkach prześladowania, wykluczania i agresji szkolnej. Skorzystamy z doświadczeń twórców programu KiVa, którzy doszli do wniosku że łatwiej jest stworzyć taki kontekst klasy w którym prześladowanie po prostu się nie opłaca, niż pracować nad podejściem i zachowaniami agresorów. Aby to zrobić należy przede wszystkim zrozumieć dlaczego nawet ci uczniowie którzy nie popierają agresji biernie przyglądają się prześladowaniu innych i nie sprzeciwiają się agresorom, z czasem nawet wzmacniają agresywne zachowania. Pomogą nam w tym, między innymi, przykłady przygotowane przez uczestników.

Spotkanie 3
Moduł trzeci zostanie w całości poświęcony scenariuszom programu Bliżej. Każdy ze scenariuszy zostanie omówiony w kontekście przytoczonych wcześniej teorii i zjawisk grupowych. Omówione zostaną także techniki budowania zgranego zespołu wynikające z Teorii Skrzyżowanych Kategoryzacji Społecznych, Teorii Wspólnej Tożsamości Grupowej oraz empatii kognitywnej i afektywnej. Uczestnicy otrzymają kopie Interwencji Edukacyjnej Bliżej i będą mogli spróbować zastosować scenariusze w praktyce.

Spotkanie 4
W module czwartym omówimy dobre praktyki stosowane przez uczestników w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom grupowym w klasie szkolnej, budowania zgranego zespołu i dobrej relacji nauczyciel-uczniowie. Wrócimy do programu Bliżej, omawiając możliwe zmiany i ulepszenia. Zajmiemy się także błędami popełnianymi przez nauczycieli, które przyczyniają się do występowania prześladowani i agresji. Omówimy przykłady z literatury i doświadczeń uczestników i prowadzącej oraz wyniki badań prowadzonych przez licealistów w projekcie INKLA. Postaramy się wspólnie stworzyć "przepis" czego nauczyciel robić NIE powinien.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.

Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści zł) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Drugą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2016 r., najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/2

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2015
Zmieniono 15 września 2015
Zarchiwizowano 24 czerwca 2016
Wróć