Logo: Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia psychiczna

 

Regionalna Konferencja

"Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia psychiczna"

Rybnik

 

Termin: 28 października 2015 r. (środa)

Miejsce:

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku
Rybnik, ul. Św. Józefa 30

Organizatorzy:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

 • Barbara Daniel - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

10:15 – 10:50 Projekcja filmu "Anoreksja i bulimia psychiczna"

10:50 – 11:30

 • Anoreksja i bulimia psychiczna
  dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
  , specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

11:30 – 11:50 Przerwa

11:50 – 13:00

 • Od profilaktyki do terapii
  Urszula Koszutska
  , psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu
 • Społeczne i rodzinne uwarunkowania w anoreksji i bulimii psychicznej
  Beata Birnbach
  , psycholog, nauczyciel-konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach
 • Dyskusja i podsumowanie

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

W przypadku dokonania rejestracji online system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji. Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo podczas rejestracji w recepcji konferencji w dniu 28 października 2015 r.

 

Kontakt z organizatorami:

Annabella Szczygłowska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Reymonta 24; 40-037 Katowice
tel. 32 774 00 78
e-mail:

Beata Birnbach
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Mirosława Bochner
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

 

Logo: Śląskie.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Opublikowano 12 września 2015
Zmieniono 28 września 2015
Zarchiwizowano 28 października 2015
Wróć