Logo: Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia psychiczna

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-metodycznej

"Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia psychiczna"

 

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek szkolno-wychowawczych, nauczycieli, pedagogów, i psychologów, pielęgniarek i higienistek szkolnych, wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

Organizatorzy planują cztery edycje tego projektu – do wyboru: w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku.

 

Zaburzenia odżywiania szybko przybierają postać niebezpiecznych chorób społecznych. Wskaźniki stopnia zagrożenia anoreksją i bulimią psychiczną stale rosną. Pamiętać, należy iż zaburzenia odżywiania są diagnozowane jako jednostki chorobowe i taką diagnozę może postawić tylko lekarz psychiatra. Początkowo zaburzenia te postrzegane były tylko w aspekcie medycznym, a problematyką tą zajmowali się głównie lekarze psychiatrzy. Dzisiaj specjaliści są zgodni, że najlepsze efekty w leczeniu powyższych zaburzeń daje kompleksowa praca w obszarach psychiatrii, psychoterapii i edukacji wychowawczej, dlatego też zamysłem konferencji będzie pokazanie możliwości oddziaływań diagnostycznych, leczniczych, psychoterapeutycznych i wychowawczych wobec osób dotkniętych zaburzeniami odżywiania.

 

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych edycji znajdą Państwo poniżej.

Do wyboru dla Państwa (proszę kliknąć w wybraną edycję):

Wojewódzka Konferencja "Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia psychiczna"
Katowice, 7 października 2015 r.

Regionalna Konferencja "Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia psychiczna"
Bielsko-Biała, 13 października 2015 r.

Regionalna Konferencja "Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia psychiczna"
Częstochowa, 19 października 2015 r.

Regionalna Konferencja "Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia psychiczna"
Rybnik, 28 października 2015 r.

 

Wśród uczestników konferencji rozprowadzony zostanie wyprodukowany na potrzeby prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej film pt.: "Anoreksja i bulimia psychiczna".

 

Film podejmuje tematykę uwarunkowań społecznych i rodzinnych w anoreksji i bulimii psychicznej oraz form pomocy udzielanych dzieciom i młodzieży w różnych placówkach województwa śląskiego. Film może być ważną wskazówką edukacyjną dla nauczycieli i rodziców poszukujących informacji w powyższym obszarze. Zawiera informacje o diagnozie tych zaburzeń, objawach i przyczynach ich powstawania, a także o możliwościach udzielenia pomocy osobom, u których mogą występować tego typu problemy.

 

Logo: Śląskie.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Opublikowano 12 września 2015
Zarchiwizowano 28 października 2015
Wróć