Program konferencji Funkcjonowanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – prawda i mity o ADHD – 2KG (Tarnowskie Góry) i 4KG (Sosnowiec).

Część wykładowa

08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników

09.00 – 10.00

Wprowadzenie w tematykę ADHD – Małgorzata Spendel, psycholog, konsultant ROM-E Metis w Katowicach

10.00 – 11.00

Sposoby zaspokajania potrzeb uczniów z ADHD - Barbara Spierzak, psycholog, konsultant ROM-E Metis w Katowicach

11.00 – 12.00

Sytuacja psychologiczna rodziny dziecka z ADHD – Aleksandra Kruszyńska, psycholog, konsultant ROM-E Metis w Katowicach

 

Przerwa

Część warsztatowa

12.20 – 14.20

1. ABC diagnozowania dziecka z nadpobudliwością psychoruchową – Małgorzata Spendel

2. Sposoby zaspokajania potrzeb uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – Barbara Spierzak

3. Współpraca z rodzicami dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – Aleksandra Kruszyńska

 

Przerwa

14.30- 15.30

Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji – Joanna Sylwester, psycholog, konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Ważna informacja: w ramach konferencji przewidziany jest udział w warsztatach. Należy dokonać wyboru warsztatu wpisując numer wybranego warsztatu w odpowiednie pole karty zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach warsztatowych prosimy o dokonanie 3 wyborów warsztatów, w przypadku braku miejsc na pierwszy wybrany warsztat zgłoszenie zostanie automatycznie przypisane do drugiego wybranego warsztatu, w przypadku braku miejsc na drugi wybrany warsztat zgłoszenie zostanie automatycznie przypisane na trzeci wybrany warsztat.

Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Limit miejsc na konferencję 2KG (Tarnowskie Góry) i 4KG (Sosnowiec) został wyczerpany.

Opublikowano 25 lipca 2006
Zmieniono 20 września 2006
Zarchiwizowano 25 listopada 2006
Wróć