Photovoice to metoda fotografii partycypacyjnej stosowana w badaniach psychologii społecznej i psychologii społeczności. Dzięki zdjęciom łatwiej jest opowiedzieć zawiłe historie życia, pokazać trudności z jakimi borykają się ludzie, zwrócić uwagę opinii publicznej na palące problemy społeczne. Metoda ta jest często stosowana w pracy ze społecznościami zamkniętymi, takimi jak imigranci, mniejszości etniczne czy też z grupami żyjącymi na marginesie społeczeństwa. Można ją także stosować w edukacji jako narzędzie dydaktyczne, w pracy pedagogicznej w celu ułatwienia uczniom rozmowy o trudnych tematach oraz jako sposób integracji grupy.

W projektach Photovoice najważniejsza jest treść zdjęcia oraz emocje i doświadczenia jakie chce nam pokazać autor. Nieodzowny jest podpis pod zdjęciem, dzięki któremu możemy lepiej zrozumieć sytuacje i uczucia autora.

Autorzy zdjęć prezentowanych na wystawie pokazali, czym są dla nich relacje rówieśnicze i szkolna rzeczywistość; co przychodzi im łatwo, a o co muszą walczyć; dlaczego czasem czują się zgubieni i czego się obawiają.

Opublikowano 8 września 2015
Zmieniono 9 września 2015
Zarchiwizowano 8 października 2015
Wróć