Logo: Jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu w klasie i grupie

 

Kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia w przekonaniu o równości wszystkich ludzi (...) to jedyna droga w rozwoju świadomego, odpowiedzialnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kursie doskonalącym

Jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu w klasie i grupie.

 

Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, wychowawcy świetlic szkolnych i środowiskowych.

 

Podczas spotkań prowadzonych metodami warsztatowymi uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia umożliwiające efektywne przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w zespole klasowym, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki) oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2015/2016 (Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży)

Celem cyklu 6 spotkań jest m.in.:

  • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania środowiska sprzyjającego uczeniu się,
  • zapoznanie nauczycieli z efektywnymi metodami przeciwdziałania dyskryminacji wykluczeniu z grupy,
  • rozwijanie umiejętności wzmacniania postaw prospołecznych u uczniów.

Temat warsztatów

Prowadzący

Data i godzina

Budowanie tożsamości grupy

Anna Dzięgiel

4 listopada 2015 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i uprzedzeniom

Anna Dzięgiel

9 grudnia 2015 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Mechanizmy i oblicza dyskryminacji

Anna Dzięgiel

13 stycznia 2015 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Zapobieganie wykluczeniu z grupy

Anna Dzięgiel

10 lutego 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Przeciwdziałanie mowie nienawiści

Anna Dzięgiel

9 marca 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Tworzenie Kodeksów Równego Traktowania

Anna Dzięgiel

13 kwietnia 2016 r.
w godz. 15:00 – 18:00

 

Miejsce warsztatów: ROM-E Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 90 zł

30 zł – płatne do 28 października 2015 r. oraz
60 zł – płatne po  1 stycznia 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 4 września 2015
Zarchiwizowano 4 listopada 2015
Wróć